اخبار

تلاش برای اصلاح نرخ نان از سوی اداره کل غله تهران/ یکسان‌سازی سامانه فروش آرد یارانه‌ای و صنف و صنعت
1400 تیر 28

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان تهران گفت: امسال با توجه به شرایط خاصی که وجود داشت، خرید گندم را از طریق 11 مرکز انجام دادیم و تقریباً 90 هزار تن گندم خریداری شده و نزدیک 5 هزار تن خرید توافقی نیز از سوی کارخانه‌ها صورت گرفته است.

آگهی تبلیغاتی

مجلس