اخبار

واحدهاي نانوايي پاکدشت با دقت بازرسي مي‌شوند
1399 شهریور 30

رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت پاکدشت گفت: بازرسي از واحدهاي نانوايي در شرايط کرونا با دقت ويژه‌اي از سوي بازرساني از اتحاديه، بهداشت، اتاق اصناف و صنعت، معدن و تجارت روزانه انجام مي‌شود.

آگهی تبلیغاتی

سر مقاله

اخبار جهان

شيفتگي هــندي‌ها به نان تخت
1399 شهریور 26

به گزارش نگاه هستي و به نقل از ورد گرين، تنوع نان تخت هند قابل توجه است. از کاشمر تا کرالا، همه نواحي داراي دستورالعمل‌ها و متدهاي آماده‌سازي مخصوص به خود هستند.

مجلس