ارسال به دوست  نسخه چاپي 

رئیس اتحادیه نانوایان کرج:

اجازه دهید نرخ نان آزاد شود

رئیس اتحادیه نانوایان کرج گفت: متاسفانه در استان البرز نرخ نان هنوز قطعی نشده است و به همین دلیل، نانوایان به شرایط موجود معترض هستند.

 

نصیری در گفتوگو با خبرنگار نگار هستی بیان کرد: در این شرایط، اداره تعزیرات تنها به جریمه نانوایان میپردازد؛ این در حالی است که نانوایان مدتها است منتظر تعیین نرخ نان هستند.

وی افزود: عدم تعیین تکلیف نرخ نان، منجر به آن شده است که کیفیت نان در استان کاهش داشته باشد.

رئیس اتحادیه نانوایان کرج با اشاره به کیفیت آرد در این استان گفت: نمیدانم چرا کیفیت آرد اینقدر نوسان دارد اما نانوایان در هر شرایطی به تولید نان میپردازند و علیرغم تمام مسائل و معضلات، نان باکیفیت تولید میکنند.

نصیری در پایان از دولت جدید خواستار شد تا اجازه دهند با آزادسازی نرخ نان، رقابت مانند سال ۸۹ دوباره جریان پیدا کند و فساد و رانت از این چرخه حذف شود.