ارسال به دوست  نسخه چاپي 

مديرکل دفتر ارزيابي کيفيت کالا و خدمات در گفت‌وگوي اختصاصي:

استقبال کمرنگ واحدهاي آردسازي از جايزه ملي کيفيت

مديرکل دفتر ارزيابي کيفيت کالا و خدمات گفت: با توجه به شيوع کرونا پيش‌بيني مي‌شود مراسم جايزه ملي کيفيت در دهه فجر برگزار شود.

 

سعادتيان در گفتگو با خبرنگار نگاه هستي گفت: محدوديتي براي حضور واحدهاي توليدي در جشنواره ملي کيفيت وجود ندارد.

وي افزود: تمامي فرآوردههاي توليدي صد درصد مورد تاييد سازمان استاندارد هستند اما کيفيت فراتر از استاندارد است و مولفههاي بيشتري براي معرفي واجدين شرايط جايزه ملي کيفيت در نظر گرفته شده است.

 سعادتيان با اشاره به اينکه جايزه ملي کيفيت در فضاي کاملا رقابتي تعيين ميشود، بيان کرد: از آنجا که در گزينش واحد توليدي واجد شرايط جايزه ملي کيفيت ابعاد دوازدهگانه مدنظر است و فضا کاملاً رقابتي است و انتظار از توليد يک محصول فراتر ميرود توليدکنندگان بر اساس خوداظهاري و در فضاي ارزيابي کيفي ملي کيفيت قرار ميگيرند.

مديرکل دفتر ارزيابي کيفيت سازمان ملي استاندارد با اشاره به حضور واحدهاي توليدي آردسازي در ميان برگزيدگان جايزه ملي کيفيت بيان کرد: واحدهاي توليدي آردسازي ميتوانند با خوداظهاري به صورت خودخواسته و در فضاي کاملا رقابتي حضور داشته باشند. به طور يقين جايزه ملي کيفيت باعث پايداري برندها ميشود و شرکتها ميتوانند با حضور در ميان منتخبين فرصتي را براي خوداظهاري داشته باشند. البته در سالهاي گذشته واحدهاي توليدي آردسازي کمتر از جايزه ملي کيفيت استقبال کردند.