ارسال به دوست  نسخه چاپي 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

لزوم بازنگری در شیوه توزیع آرد

حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت و مجلس در کنار یکدیگر تلاش کردند تا خرید تضمینی گندم در کشور وضعیت بهتری داشته باشد.

 

وی در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستی بیان کرد: نمایندگان کشاورزان و افرادی که شرکت کردند، به این جمعبندی رسیدند که افزایش قیمت در سال جاری موجب شد تا افزایش خرید گندم داشته باشیم و اگر این اصلاح انجام نمیشد، هم در کاشت و برداشت و هم در تحویل گندم به سیلوهای گندم با چالش مواجه میشدیم.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در توزیع آرد باید دیدگاهها تغییر کند، تصریح کرد: توزیع آرد باید آزاد شود تا آسیابانان بتوانند با حق انتخاب خود، در شرایط بهتری به تولید آرد بپردازند و یارانه نیز به دست مردم برسد.

 

خبرنگار: ساناز مرادیان عنبران