ارسال به دوست  نسخه چاپي 

مرکز نوآوری صنعت غذا، محلی برای تنفس در فضای استارت‌آپی

نوید محمدی، بنیان‌گذار هیلی میلی بیان کرد: هیلی میلی، استارت‌آپ سبک زندگی سالم است.

 

وی در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستی گفت: فعالیت این استارتآپ از سال ۹۹ شروع شده و با گذر یک سال و نیم از زمان اجرای ایده، تا کنون توانستهایم در تامین وعده غذایی سالم برای کسانی که دغدغه دیابت و بیماریهای غیرواگیر دارند، نقش داشته باشیم.

محمدی افزود: در این استارتآپ توانستیم علاوه بر تغییر عادتها و بهبود سبک زندگی افراد، رژیمهای غذایی اختصاصی را برای افراد دارای بیماریهای غیرواگیر فراهم کنیم و راهکاری برای پایش بیماری این افراد ارائه نماییم.

به گفته وی، این استارتآپ، فضایی کاملا متفاوت با سایر استارتآپهای تغذیه در بازار دارد و توانسته است برای بیش از 5۰۰ نفر دستورهای غذایی تهیه کند؛ در واقع هیلی میلی به دنبال مراقبت از کسانی است که از بیماریهای غیرواگیر، رنج میبرند.

 محمدی با اشاره به اینکه این استارتآپها در تغییر سبک غذایی و زندگی، نقش بسزایی دارند، تصریح کرد: در واقع این استارتآپ، همه ابعاد سبک زندگی سالم را در بر گرفته و تاکنون روی جامعه محدودی از مشتریان، تست شده است.

وی با اشاره به نقش مرکز نوآوری صنعت غذا در حمایت از ایدههای نو و استارتآپهایی از این جنس اظهار کرد: از آن جایی که مدیر کسب و کار مرکز نوآوری نکسترا هستم، به نظر میآید بهترین نماد توسعه، حمایت از شتابدهندهها و توسعه اکوسیستم استارتآپی کشور است، در واقع یکی از مزایای مرکز نوآوری، تنفس در فضای استارتآپی است.

محمدی در پایان گفت: مراکز نوآوری صنعت غذا، با حمایتهای مالی و معنوی میتوانند نقش بسزایی در رونق استارتآپها داشته باشند.