ارسال به دوست  نسخه چاپي 

سخنرانی عیسی الغریر، رئیس کنفرانس Iaom

تأکید بر کاهش ضایعات در راستای تأمین امنیت غذایی

با تشکر از حضور شما در این کنفرانس برای تبادل اطلاعات و دانش و همچنین تشکر از برگزارکننده این کنفرانس مهم که تلاش و وقت زیادی برای برگزاری این رویداد مهم داشتند.

شیوع ویروس کرونا در حوزه‌های مختلف وقفه ایجاد کرد اما نقش دولت، سازمان‌ها و آسیابان ها در تأمین امنیت غذایی بسیار اهمیت دارد. شیوع ویروس کرونا موجب تمرکز توجه بیشتر ما بر اهمیت تأمین غذای جامعه شد. وقفه دو ساله در برگزاری این رویداد موجب شد تا برگزارکننده‌ها فشار بیشتری را برای میزبانی از 192 کشور جهت ارائه دستاوردها تحمل کنند. به همه حضار پیشنهاد می‌کنم از نمایشگاه جانبی کنفرانس بازدید داشته باشید.

ذکر دو نکته را در این محفل لازم می‌دانم نخست تأکید بر کاهش ضایعات در جهت تأمین امنیت غذایی خصوصاً در حوزه آردسازی که فروتنانه تقاضا می‌کنم از اسراف در حوزه مصرف مواد غذایی پرهیز کنید. نکته بعدی اینکه همگی مستحضرید که تغییرات آب و هوایی روی تولید محصولات کشاورزی تأثیر بسزایی داشته که صنعت غذا نیز متأثر از این پدیده است که می‌تواند بحران غذا در جهان را افزایش دهد.

در پایان باید بگویم همه ما بخشی از این اکولوژی هستیم و باید به فکر این باشیم که چگونه می‌توانیم گرسنگی و تشنگی را کاهش دهیم.