ارسال به دوست  نسخه چاپي 

انجمن COCERAL از کاهش تولید غلات اتحادیه اروپا خبر می‌دهد

COCERAL، در آخرین پیش‌بینی خود در خصوص محصول غلات اتحادیه اروپا در سال 2022، از کاهش قابل توجهی نسبت به پیش‌بینی قبلی خود در ماه مه خبر داد و تخمین زد تولید از 309/5 میلیون تن به 287/9 میلیون تن کاهش یابد. همچنین این پیش‌بینی نسبت به کل برداشت سال گذشته که 309/8 میلیون تن بود، 7 درصد کاهش داشته است.

 

به گزارش نگاه هستی به نقل از  Worldgrain، این کاهش عمدتاً به دلیل خشکسالی است که در تابستان امسال، تعدادی از کشورهای اروپایی را تحت تأثیر قرار داده است.

تولید گندم (بدون احتساب دوروم)، 140/5 میلیون تن تخمین زده میشود که از 143 میلیون تن در پیشبینی قبلی و از تولید 143/4 میلیون تنی در سال گذشته، کمتر است. این برآورد به ویژه برای اسپانیا و مجارستان به دلیل گرمای شدید و خشکسالی، وخیمتر شده است. تولید جو اتحادیه اروپا در سال 2022 حدود 59/8 میلیون تن تخمین زده شده که اندکی نسبت به 60 میلیون تنی که در ماه مه پیشبینی شد، کاهش یافته اما نسبت به 59 میلیون تن در سال گذشته افزایش یافته است.
 محصول ذرت 2022 اتحادیه اروپا در حال حاضر تنها 51/9 میلیون تن پیشبینی میشود که بسیار کمتر از پیشبینی قبلی 66 میلیون تنی و تولید 70/2 میلیون تنی در سال 2021 است که دلیل آن، نزول قابل توجه پیشبینی تولید در تعدادی از کشورها به دلیل هوای گرم و خشک است، به ویژه مجارستان، رومانی، فرانسه، ایتالیا و آلمان. در مقابل، انتظار میرود لهستان که سومین تولیدکننده بزرگ ذرت در اتحادیه اروپا پس از فرانسه و رومانی است، تولید عظیم دیگری با بیش از 7 میلیون تن را شاهد باشد.
تولید محصول کلزا اتحادیه اروپا 20/7 میلیون تن تخمین زده می
شود که بالاترین میزان در چند سال اخیر در مقایسه با 19/5 میلیون تن در پیشبینی قبلی و 18/4 میلیون تن تولید در سال گذشته است.
COCERAL، انجمن اروپایی تجارت غلات، دانههای روغنی، برنج، حبوبات، روغنها و چربیها و خوراک دام است. این نشاندهنده علاقه بازرگانان، واردکنندگان، صادرکنندگان و انبارداران اروپایی به این بخشهای بازار است.