ارسال به دوست  نسخه چاپي 

مسئول کنترل کیفیت کارخانه آرد سپید ارومیه:

مسئول کنترل کیفیت و مدیر تولید، در یک مسیر هستند

مسئول کنترل کیفیت کارخانه آرد سپید ارومیه گفت: تکنولوژی کارخانه ما، تکنولوژی به‌روز کشور ترکیه است و به تازگی تعویض شده است.

 

محمد اروجی در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستی بیان کرد: در آزمایشگاه این کارخانه، انواع آزمایشهای بهروز و روتین انجام میشود ضمن آنکه گندم با تأیید مسئول کنترل کیفیت در کارخانه تخلیه میشود و در مرحله به مرحله بوجاری تا بقیه بخشهای فرایند تولید، مسئول کنترل کیفیت و مدیر تولید حضور دارند.

وی افزود: از کیسهگیری آرد به بعد، مسئول کنترل کیفیت تمام آزمایشهای مربوط به استاندارد 103 را در دستور کار قرار میدهد اما نکتهای که در این میان مطرح است، هیچ والسی در دنیا نمیتواند آرد 12 درصد تولید کند چرا که در تمام آزمایشهای خاکستر، این میزان 12 درصد با توجه به نوع گندم، متغیر است.

مسئول کنترل کیفیت کارخانه آرد سپید ارومیه ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به اقلیم مناطق، اختلاط گندم انجام میگیرد تا آرد با گلوتن مناسب، تولید و عرضه شود.

اروجی در ادامه درباره مشتریمداری در این کارخانه گفت: در پروسه تولید، آرد با توجه به نوع و نیاز مشتری تولید و عرضه میشود. همچنین با نانوایان در ارتباط هستیم و از نوع نیاز مشتریان در تولید آرد بهره میگیریم تا رضایت آنها حاصل شود.

 

نوسان کیفیت گندم، اصلیترین مشکل در خط تولید

در ادامه، مهندس امین رضازاده، مدیر تولید کارخانه آرد سپید ارومیه با بیان اینکه با آزمایشگاه و مدیر کنترل کیفیت کارخانه، هماهنگیهای لازم را داریم تا اختلاط گندم به درستی انجام شود، اظهار کرد: آردهای خبازی در این کارخانه طبق استاندارد تولید میشود و پروسه نمزنی با مسئول کنترل کیفیت، هماهنگ‌‌ شده است.

وی با اشاره به تنظیمات دستگاهها گفت: هر روز خطوط تولید را چک میکنیم و دستگاهها و والسها را تنظیم میکنیم تا آرد باکیفیت تولید و عرضه شود.

مدیر تولید کارخانه آرد سپید ارومیه با اشاره به اینکه اصلیترین مشکل در خط تولید، نوسان کیفیت گندم است، گفت: در فصل خرید، اداره کل غله، گندمهای تازه را برای ما ارسال میکند و ما مجبور هستیم بلافاصله از این گندم در تولید آرد استفاده کنیم که این بر کیفیت آرد ما اثرگذار است و همین موضوع باعث میشود نانوایان هم از کیفیت آرد گلهمند باشند. تنها خواسته ما گندم کیفی است تا بتوانیم در شرایطی یکسان و یکنواخت، به تولید آرد بپردازیم.

 

خبرنگار: ساناز مرادیان عنبران