ارسال به دوست  نسخه چاپي 

قانون انتزاع در مسير اجرا

عضو کميسيون کشاورزي مجلس گفت: در کميسيون کشاورزي، موضوعي را تحت عنوان قيمت تضميني محصولات کشاورزي مطرح کرديم که در مجلس تصويب شد.

 

ايزدپناه در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستي بيان کرد: بر اساس اين قانون، دولت موظف است گندم را با قيمت تضميني از کشاورزان خريداري نمايد. در گذشته قيمت را دولتيها مصوب ميکردند اما ما در اين طرح دو نفر از گندمکاران خبره، رئيس سازمان صنف نظام مهندسي کشاورزي و چند نفر از مسئولان، وزير کشاورزي، وزير اقتصاد و رئيس سازمان برنامه و بودجه را گرد هم آورديم چراکه حساسترين محصول، گندم است و نرخ آن سه ماه قبل از کاشت بايد تعيين شود.

وي در ادامه با تأکيد بر ساماندهي زنجيره گندم، آرد و نان اظهار کرد: تلاش ما اين است که به عنوان ناظر در مجلس باشيم و دولت نيز به عنوان اجراکننده، موظف به اجراي مصوبات قانوني است تا بدين شيوه بتوانيم مشکلات موجود را رفع کنيم.

اين نماينده مجلس گفت: در راستاي تأمين ارز دولتي، جلسهاي با حضور دکتر خاوازي وزير کشاورزي، عليرضا رزمحسيني و معاونين بانک مرکزي برگزار کرديم.

ايزدپناه با بيان اينکه اختيارات در نرخگذاري و تأمين نهادههاي دامي بايد به وزارت جهاد کشاورزي بازگردد، تصريح کرد: اختيارات جهاد کشاورزي به وزارت صمت داده شده و اکنون هر دو وزارتخانه پذيرفتهاند که اين موضوع اجرايي شود و شرکت بازرگاني دولتي که تنظيم بازار کالاهاي اساسي و امنيت غذايي را در دست دارد، به وزارت جهاد کشاورزي واگذار و قانون انتزاع اجرايي شود.