ارسال به دوست  نسخه چاپي 

تجارت جهاني آرد با سرعت افزايش مي‌يابد

به گزارش نگاه هستي و به نقل از ورلد گرين، آخرين پيش‌بيني‌هاي شوراي بين‌المللي غلات، 5/5 درصد برابر با 15/1 ميليون تن افزايش را در تجارت آرد در سال‌هاي 2021-2020 نشان مي‌دهد.

 

 

بر اساس گزارش جديد بازار غلات که از سوي شوراي بينالمللي غلات در چهاردهم ژانويه برابر با 25 دي ماه 99 منتشر شد، کارشناسان آرد جهان پيشبيني ميکنند در سالهاي 2021-2020، تجارت آرد همانند سهماهه قبل و معادل 15/1 ميليون تن گندم باقي بمانند.

اين ميزان ميتواند نسبت به مجموع 14/3 ميليون تن در سال گذشته، 5/5 درصد افزايش داشته باشد که هنوز هم بسيار کمتر از رکورد 17/5 ميليون تن معامله شده در سالهاي  2017-2016 اما پنجمين تجارت بزرگ ثبت شده است.

شوراي بينالمللي غلات خاطرنشان كرد كه افزايش سال به سال شامل حمل و نقل برگشتي به ازبكستان، عراق و افغانستان است.

اين شورا اعلام کرد که بر اساس تجارت گزارش شده تا به امروز (عمدتا شامل دوره جولاي تا اکتبر)، تعدادي تغييرات جبرانکننده در تعداد واردات وجود دارد، از جمله بازبينيهاي رو به کاهش براي برزيل، کره شمالي، فيليپين و سومالي. اين در حالي است که پيشبينيها براي واردات اتحاديه اروپا ، انگليس و تاجيکستان بيشتر ميشود.

پيشبيني شده است که افغانستان و عراق به ترتيب با 2/5 و 2 ميليون تن واردات، بزرگترين واردکنندگان آرد باشند.

شوراي بينالمللي غلات همچنين افزايش سال به سال واردات در عراق را پيشبيني ميکند، اگرچه حمل و نقلها از مبدا اصلي آن يعني ترکيه، تاکنون به تغييرات کلي سال به سال اشاره ميکنند.

افزايش سال به سال چشمگير واردات در اتحاديه اروپا (41 تا 120 ميليون تن)، عراق (1/856 تا 2 ميليون تن)، سوريه (407 تا 450 ميليون تن)، يمن (673 تا 900 ميليون تن)، آنگولا (350 تا 450 ميليون تن) و افغانستان (1/9 تا 2/5 ميليون تن) پيشبيني ميشود.

 

پيشروان صادرات

پيشبيني ميشود که ترکيه و قزاقستان باز هم پيشروترين صادرکنندگان آرد باشند، چرا که ميزان حمل و نقل هر يک از آنها نسبت به سالهاي گذشته، اندکي افزايش داشته است. پيشبيني ميشود که ترکيه 4/9 ميليون تن آرد صادر کند که اين رقم در سال گذشته 4/605 ميليون تن بوده است. در حالي که صادرات قزاقستان با رقم 4/2 ميليون تن در مقايسه با 2/156 ميليون تن در سالهاي 2020-2019 محدود شده است.

در مجموع، صادرکنندگان عمده جهان به شرح ذيل هستند؛ آرژانتين که پيشبيني شده است 925 هزار تن آرد بدون تغيير نسبت به سال گذشته جابهجا کند، اتحاديه اروپا که پيشبيني ميشود 620 هزار تن يعني حدود 6 هزار تن کمتر از سالهاي 2020-2019 صادر کند و اوکراين که با 470 هزار تن بدون تغيير نسبت به سال گذشته به صادرات ميپردازد.