ارسال به دوست  نسخه چاپي 

با همکاری کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار (زنجیره گندم، آرد و نان) و اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان انجام شد:

مراسم اهداي لوح سپاس به نانوايان زنجاني

از فروردين ماه سال جاري، طرح سپاس و تقدير از نانوايان در استان‌هاي مختلف کشور از سوي کانون هماهنگي دانش، صنعت و بازار زنجيره گندم، آرد و نان آغاز شده است؛ طرحي که براي نانوايان انگيزه مضاعف را در توليد نان با‌کيفيت و رعايت اصول مشتري‌مداري ايجاد مي‌کند، آن هم نانواياني که در اين سال‌ها با چالش‌ها و مشکلات بسياري مواجه بوده‌اند و هر بار که پاي صحبتشان مي‌نشيني، درباره مشکلات خود حرف‌هاي بسياري دارند.

 

در طرح سپاس از نانوايان استان زنجان، 15 نانواي نمونه شهرستانهاي اين استان مورد تقدير قرار گرفته و لوح يادبودي از سوي دکتر عليرضا کريمي رئيس کانون هماهنگي دانش، صنعت و بازار زنجيره گندم، آرد و نان، زماني سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگاني اين استان و جهاني دبير انجمن صنفي صنايع آردسازي استان زنجان به نانوايان برگزيده اهدا شد تا ضمن تقدير از اين نانوايان زحمتکش، به آنها يادآوري شود که اکنون وظيفهاي دشوارتر در رعايت اصول مشتريمداري، رعايت بهداشت محيطي و فردي و همچنين پخت نان باکيفيت بر عهده دارند.

زماني، سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگاني استان زنجان با تاکيد بر اينکه برگزاري چنين برنامههايي بايد اولويت کاري دستگاهها باشد، اظهار کرد: اميدواريم برگزاري چنين برنامههايي منجر به آن شود که از لحاظ مادي و معنوي ضمن تقدير از نانوايان در واحدهاي نانوايي، فضا براي تامين آرد و نان مرغوب براي همشهريها و هماستانيهاي عزيز فراهم شود.

وي ضمن تقدير از برگزارکنندگان اين مراسم و کانون هماهنگي دانش، صنعت و بازار زنجيره گندم، آرد و نان، توجه به نانوايان و احترام به نان را از اهم موضوعاتي دانست که بايد به آن پرداخته شود.

در ادامه اين مراسم، جهاني، دبير انجمن صنفي صنايع آردسازي استان زنجان هم با قدرداني از زحمات نانوايان گفت: کارخانههاي آرد در تلاش براي توليد آرد باکيفيت هستند تا در نهايت نانوايان نيز بتوانند نان باکيفيت را توليد و در سفره مردم قرار دهند. نبايد فراموش کنيم تقدير از نانوايان ميتواند در افزايش انگيزه آنها نقش بسزايي داشته باشد بنابراين قدرداني از نانوايان زحمتکش، امري ستودني است.

در ادامه اين برنامه از 15 نانواي برگزيده استان زنجان تقدير به عمل آمد تا براي ديگر نانوايان زنجاني، الگويي در راستاي افزايش کيفيت باشند. در همين راستا با شماري از اين نانوايان برگزيده گفتوگوهايي ترتيب داديم که در ادامه ميخوانيد؛

الماسي، نانوايي زنجاني است که از سال 79 تاکنون در اين شغل به فعاليت ميپردازد. وي درباره تقدير از نانوايان برتر استان زنجان گفت: برگزاري چنين مراسمهايي ميتواند انگيزه نانوايان را دوچندان کند و از مسئوليني که چنين مراسمي را برگزار کردند، تشکر ميکنم.

اين نانوا درباره اينکه چه نکاتي باعث شده که به عنوان نانواي نمونه انتخاب شود، اظهار کرد: مشتريمداري، مهمترين  عاملي بود که باعث شد از من به عنوان نانواي نمونه تقدير شود ضمن آنکه کيفيت نانهاي اين واحد نانوايي خوب است و همه تلاش خود را در راستاي توليد باکيفيت نان به کار ميبرم.

امامعلي اکبري، ديگر نانواي زنجاني نيز حدود 15 سال است در اين استان مشغول به پختن نان است. اين نانوا هم مهمترين عامل موفقيت خود در اين شغل را مشتريمداري دانست و به خبرنگار نگاه هستي گفت: نانوايي بايد تميز باشد و تمام پروتکلهاي بهداشتي در همه شرايط به ويژه در شرايط شيوع کرونا، در آن رعايت شود و بايد اين را بدانيم که خانواده خودمان نيز از همين نان مصرف ميکنند.

اين نانوا نيز از برگزارکنندگان مراسم قدرداني کرد و تکرار چنين مراسمهايي را نقطه قوت در افزايش انگيزه نانوايان دانست.

ديگر نانوايي که به عنوان نانواي نمونه معرفي شده، جواد بيگدلو از شهرستان خدابنده است. وي درباره برگزاري مراسم سپاس از نانوايان نمونه استان زنجان گفت: برگزاري اين مراسم، بسيار عالي است و ثمره آن، افزايش رقابت ميان نانوايان  خواهد بود.

اين نانوا که 25 سال است در اين صنف به پخت نان سنگک مشغول است، افزود: در تمامي اين سالها، مردم از کيفيت نان من رضايت داشتهاند و همين مشتريمداري و رعايت اصول بهداشتي، نامم را در ميان نانوايان نمونه استان زنجان قرار داده است.

محسن فتحي، نانوايي از شهرستان ايجرود در استان زنجان است که به عنوان يکي از نانوايان نمونه معرفي شده است. فتحي درباره شرايط توليد نان گفت: در هر شرايطي، اين هنر نانوا است که بتواند نان باکيفيت را توليد و عرضه کند و حتي در اين روزها که با قطعي برق مواجه هستيم، نميگذارم ذرهاي از کيفيت نان کاسته شود و همين دليلي است تا مردم از کيفيت نان من رضايت داشته باشند. هر چند که نوسان کيفيت آرد، نانوا را دچار مشکل ميکند اما نانوايي، هنري دستي است و هنرمند، آن است که بتواند با آرد بيکيفيت، بهترين نان را توليد کند.

در ميان نانوايان نمونه، صديق ملکي نيز به عنوان بانوي نانواي نمونه زنجان معرفي شد. وي که 35 سال است متصدي يک واحد نانوايي در شهرستان ماهنشان استان زنجان است، در گفتوگو با خبرنگار هستي گفت: در اين واحد نانوايي، بهداشت نانوايي بيش از هر مورد ديگر رعايت ميشود و براي آنکه مردم از بهداشت نانوايي و کيفيت نان راضي باشند، به کارگران خود ميگويم در هيچشرايطي نبايد وزن چانه نان را کوچک کنند.

اين بانوي نانوا در ادامه با اشاره به برگزاري مراسم سپاس از نانوايان نمونه استان زنجان بيان کرد: اگر چنين مراسمهايي سالانه برگزار شود، رقابت را ميان نانوايان افزايش ميدهد که در نهايت منجر به بالا رفتن کيفيت نان خواهد شد.