ارسال به دوست  نسخه چاپي 

دبير انجمن صنفي صنايع آردسازي استان زنجان:

تقدير از نانوايان، انگيزه‌بخشي به آن‌ها و امري ستودني است

دبير انجمن صنفي صنايع آردسازي استان زنجان گفت: با توجه به شيوع کرونا در کشور، قشر زحمتکش نانوايان بيشتر از هر زمان ديگري براي توليد و تامين نان مردم تلاش مي‌کنند.

 

پرويز جهاني در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستي بيان کرد: استان زنجان در توليد آرد و نان، پتانسيل خوبي دارد و بهترين و حرفهايترين صنعتگران در اين استان مشغول به کار هستند.

وي با اشاره به برگزاري مراسم تقدير از نانوايان استان زنجان اظهار کرد: قطعاً برگزاري چنين برنامههايي به نانوايان انگيزه ميدهد و اميدواريم بتوانيم در سالهاي آينده براي ساير حلقههاي زنجيره گندم، آرد و نان در استان نيز چنين مراسمهايي را برگزار کنيم.

جهاني افزود: علاوه بر زحمات نانوايان، نبايد فراموش کنيم که مديران کارخانههاي آردسازي استان زنجان هم نقش بسزايي در توليد آرد باکيفيت دارند؛ استان زنجان عليرغم اينکه در مقايسه با مراکز ساير استانها از امکانات رفاهي و اقتصادي برخوردار نيست، توانسته است با جذب سرمايهگذاران غيربومي، در صنعت آردسازي تحولي قابل توجه ايجاد کند.

دبير انجمن صنفي صنايع آردسازي استان زنجان ادامه داد: کارخانههاي آرد استان، کارخانههايي توانمند هستند که پتانسيل توليد آرد براي استان زنجان و ساير استانهاي نيازمند در شرايط ويژه و بحراني ناشي از بلاياي طبيعي و حوادث غيرمترقبه را دارند و داراي هر سه نوع سيلوهاي فلزي، بتني و مکانيزه با ظرفيت ذخيرهسازي بالا هستند و با استفاده از تمام اين پتانسلها، در استان زنجان نان باکيفيت توليد ميشود.

وي در ادامه با بيان اينکه کارخانههاي آردسازي از نظر تکنولوژي توليد، بهروز هستند، تصريح کرد: کارخانههاي آردسازي استان داراي خطوط توليد آرد با پيشرفتهترين تکنولوژي هستند اما با يک سوم ظرفيت خود فعاليت ميکنند و عليرغم تمام کمبودها، امروز ميتوانند آرد باکيفيت را براي استان زنجان يا ساير استانها توليد کنند ضمن آنکه با توان توليد و فعاليت در زمينه آردسازي صنف و صنعت و همچنين صادرات آرد به ساير كشورها و سرمايهگذاري در اين زمينه، آينده روشني براي استان رقم بزنند.

جهاني در پايان گفت: با توجه به اينکه سال جاري از سوي مقام معظم رهبري، سال «توليد، پشتيبانيها و مانعزداييها» نام گرفته است، اميدواريم مانعزدايي منجر به ايجاد انگيزه براي توليدکنندگان باشد تا در نهايت تمام بخشهاي زنجيره گندم، آرد و نان از آن منتفع شوند.