ارسال به دوست  نسخه چاپي 

افزايش موج تقاضا براي پروتئين‌هاي گياهي

به گزارش نگاه هستي و به نقل از ورلد گرين، پروتئين‌هاي گياهي هنگام افزوده شدن به غذاهاي برپايه غلات، افق جديدي ارائه مي‌کنند که البته استفاده از اين موقعيت به ترکيب صحيح منابع پروتئين گياهي بستگي دارد. پروتئين حاصل از گندم با غذاهاي پخته شده سازگاري دارد اين درحالي است که پروتئين حاصل از آجيل‌ها مثل بادام، بافت و طعمي مطبوع را ارائه مي‌کند.

 

برخي از باکيفيتترين پروتئينهاي گياهي، حبوبات دولپهاي هستند. بر اساس اطلاعات گردآوري شده، پروتئين گياهي همچنان محبوب باقي خواهد ماند. شيکاگو، ايلينوي و شرکت آرچر دانيلز ميدلند نيز گسترش ميزان غذاهاي گياهي در سال 2021 را يکي از 5 هدف مهم خود ذکر کردند.

گفتني است ميانوعدههاي پروتئيني آماده مثل غذاهاي دريايي گياهي يا پنيرهاي گياهي نيز ميتواند از محبوبيت خاص خود برخوردار باشد. به گفته جک کوئلين اسکوه، مدير بازاريابي محصولات، موادغذايي مفيد و پروتئينهاي جايگزين در ADM، عادت به سبکهاي گوناگون غذايي در صنايع غذايي و آشاميدني در تمامي دستهها در حال افزايش است.

پاولا لابين، مدير بازريابي، پخت و آسياب در ADM نيز ميگويد: مصرفکنندگان هنگام جستوجوي مواد غذايي بر پايه غلات به عنوان يک منبع غذايي، بيشتر به دنبال موادي هستند که حاوي نخود، لوبيا، حبوبات، غلات و غلات باستاني باشد.

وي اضافه ميکند: پيشنهادهاي غذايي بر پايه غلات مثل نان، تورتيلا، پاستا و غذاهاي ميان وعدهاي که تا حدودي هم داراي پروتئينهاي گياهي هستند، در سال جديد از طرف مصرفکنندگاني که به دنبال غذاهاي سالم هستند، رو به افزايش خواهد بود.

پروتئين گندم و اهميت آن

به گزارش نگاه هستي و به نقل از ورلد گرين، هنگام کار با گندم و فراوري پروتئين اين محصول، چالشها به حداقل ميرسند. پروتئين گندم ميتواند رئولوژي و فراوري محصولات غذايي بر پايه غلات را ساپورت کند زيرا پروتئين موجود را افزايش ميدهد.

گمپرو مانيلدرا، شاهد افزايش دامنه تقاضاهاي تامين پروتئين مازاد است و ميگويد: اين بدان معنا است که ميتوان از گندم به عنوان يک پروتئين گياهي جهت افزايش محتواي پروتئيني محصولاتي مانند نان، کلوچه و کيک استفاده کرد به طوري که همچنان کيفيت قبلي محصول حفظ شود.

به گفته وي، استفاده از پروتئين گندم به همراه ساير منابع پروتئيني، ميتواند باعث ايجاد يک منبع پروتئيني عالي و خاص شود.

ادي مانينگات، نايب رئيس سازمان تحقيق و توسعه نيز درباره پروتئين گندم بيان ميکند: پروتئين گندم، خواصي منحصر به فرد دارد به طوري که به سختي ميتوان پروتئينهاي ديگر را جايگزين آن کرد.

وي اضافه ميکند: محصولات نانوايي عليالخصوص محصولات مخمردار، نيازمند عملکرد خاص پروتئينهاي گندم هستند.

در مجموع پروتئين گندم داراي خواص بيشماري است و باعث افزايش خاصيت ارتجاعي خمير، کاهش زمان مخلوط شدن، افزايش حجم خمير و افزايش حجم نان ميشود. اين پروتئينهاي ويژه گندم، داراي برخي مزاياي خاص تغذيهاي و عملکردي نيز بوده و از طرف ديگر تا حدودي جايگزين سفيده تخممرغ در ماکاروني هستند زيرا باعث افزايش سفتي مواد شده و مشکل پخت آن را کاهش ميدهد.