ارسال به دوست  نسخه چاپي 

مهندس جباري، مديرکل غله و خدمات بازرگاني استان فارس:

کيفيت آرد و نان در استان فارس مطلوب است

خريد تضميني گندم در استان فارس از هفتم فروردين‌ماه 1400 با تحويل اولين محموله به کميسيون آرد کارخانه نصرلامرد از محل گندم برداشت شده از مزارع اشکنان لامرد آغاز گرديد و به تدريج با توجه به برداشت زود هنگام نسبت به سال‌هاي گذشته، ساير مراکز اعم از ملکي، استيجاري و مباشر هم به ترتيب بازگشايي گرديد که در حال حاضر مجموعا 56 مرکز خريد فعال هستند.

 

مهندس جباري، مديرکل غله و خدمات بازرگاني استان فارس با ذکر مطلب فوق افزود: تا يکم خردادماه 1400، حدود 165 هزار تن گندم به صورت تضميني از کشاورزان عزيز و زحمتکش استان خريداري شده است، در همين دوره مقدار 6000 تن گندم به صورت توافقي در مراکزي که براي اين امر اختصاص داده شدهاند، خريداري و به مقاصد مورد نظر حمل گرديده است، اين مقدار گندم خريداري شده از 14 هزار و 393 کشاورز زحمتکش استان فارس و 36 هزار و 369 رکورد ثبت شده به مراکز خريد تحويل داده شده است.

وي در خصوص وضعيت کيفي گندم توليدي فارس در سال جاري اظهار کرد: وضعيت کيفي گندمهاي خريداري شده در سال 1400 در مقايسه با خريد سال گذشته، کاهش داشته است. در حال حاضر متوسط درصد افت مفيد 59/1 و غيرمفيد 38/1درصد است. قابل ذکر است کاهش کيفيت مربوط به ميزان سنزدگي است که اين مشکل در شهرستانهاي لار و زريندشت مشاهده گرديده است.

مديرکل غله و خدمات بازرگاني استان فارس در خصوص ميزان توليد گندم در اين استان متذکر شد: در سال1400 پيشبيني سازمان جهاد کشاورزي استان، توليد يک ميليون و 100 هزار تن گندم بود که بعداً اين رقم به 900 هزار تن تعديل گرديد اما براساس آمار 22 ساله خريد تضميني استان، پيشبيني ميگردد بين 550 تا 600 هزار تن گندم در بهترين حالت تحقق يابد و با توجه به مصرف ساليانه گندم استان فارس، به نظر نميرسد گندم مازادي براي ساير استانها وجود داشته باشد اما اين اداره کل تابع دستورات ستادي شرکت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران است و در صورت صدور مجوز بروناستاني، اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.

مهندس جباري در خصوص وضعيت کيفي توليد نان واحدهاي خبازي استان فارس گفت: استان فارس در حال حاضر داراي 3550 واحد خبازي فعال است که در حال تأمين نان مورد نياز مردم استان هستند و با توجه به کيفيت گندم فارس، از وضعيت قابل قبولي برخوردارند. البته از شرايط مورد انتظار اندکي فاصله دارند و تمام تلاش اين اداره کل در جهت تحقق کيفيت بيشتر نان استان است و به همين لحاظ به صورت مجازي طي 8 دوره آموزشي مجموعاً 14 ساعت آموزش به 308 نفر از نانوايان استان ارائه گرديده است. انشاءا... در آينده بسيار نزديک 2 گروه ديگر از نانوايان فارس که بيش از 600 نفر هستند در 2 نوبت از اين آموزشها بهرهمند خواهند شد.

وي در خصوص اختصاص سهميه صنف و صنعت اظهار کرد: در خصوص گندمهاي سهميه اختصاصي صنف و صنعت، اکثر اين موارد به صورت مستقيم در تهران اختصاص داده ميشود و استان تأمينکننده نيز از سوي اداره توزيع و فروش شرکت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران مشخص ميشود و پس از تحويل گندم به کارخانههاي مورد نظر، ميزان و زمان ارسال گندم به اين اداره کل اعلام و اين اداره کل نيز دستگاههاي نظارتي از جمله سازمان صمت و تعزيرات استان را در جريان وصول گندم از سوي ذينفعان قرار ميدهد.

مديرکل غله استان فارس در پايان خاطرنشان کرد: با توجه به اينکه دوره خريد گندم استان فارس طولانيترين دوره خريد در کل کشور است و اين از شرايط آب و هوايي استان نشأت ميگيرد که بعضاً اختلاف دماي شمال و جنوب استان در يک زمان بيش از 35 درجه است بنابراين تلاش و اهتمام اداره کل غله استان فارس بر اين است که شرايط و امکانات لازم براي يک خريد سالم، بهموقع و آسان براي کشاورزان زحمتکش استان را فراهم آورد. در حال حاضر تمامي مراکزي که براي خريد بايد آماده شوند، از آمادگي لازم برخوردار بوده و همه عوامل از قبيل عامل ذيحساب، عامل تشخيص و کارشناس کنترل کيفي در سامانه مشخص شدهاند و به محض برداشت گندم در مناطق مرکزي و سردسيري، اين امکان براي کشاورزان وجود دارد که در هر زماني که تصميم به برداشت گندم بگيرند، مراکز از آمادگي لازم براي خريد تضميني گندم برخوردار هستند.