ارسال به دوست  نسخه چاپي 

غلامرضا زارع، نانواي استان فارس:

آرد سپيدان، آردي با کيفيت يکسان به ما عرضه مي‌کند

غلامرضا زارع، مدير مجموعه نان سنتي و حجيم در استان فارس است که سابقه‌اي 18 ساله در پخت نان دارد. وي در گفت‌وگويي که داشتيم به مشقات شغل نانوايي اشاره کرد و گفت: تمام تلاشمان را مي‌کنيم تا ناني باکيفيت به دست مشتري بدهيم.

 

وي با بيان اينکه وضعيت کيفي آرد استان فارس متأثر از گندم کيفي، معمولاً مطلوب است، اظهار کرد: برخي کارخانهها دقت و همت بيشتري در پايداري کيفيت آرد خود دارند و به اين جهت با توجه به اينکه ما مجموعه توليدي هستيم، براي کاهش ريسک پخت کيفي، معمولاً از شرکت آرد سپيدان آرد تهيه ميکنيم که کيفيت آردش نوسان ندارد و خوشبختانه آرد خوبي را دريافت و ناني مأکول به مشتريان عرضه ميکنيم که مورد رضايت مصرفکنندگان است.

زارع خواستار تجديد نظر دولت در نرخ نان شد و گفت: ثابت نگه داشتن نرخ نان به بهانه تخصيص يارانه، نانوايان را متضرر ميکند. اين درست است که يارانه به نان تعلق يافته اما ساير هزينههاي محيطي و تعميرات دستگاهها، دستمزد، بيمه و غيره، تابع تورم افزايش يافته و کسب و کار ما را با مشکل مواجه کرده است و از دولت ميخواهيم نرخ نان را به صورت منطقي و با در نظر گرفتن آناليز بهروز، تغيير دهد.

ابراهيم ابيوردي نیز از ديگر نانوايان استان فارس است که به پخت انواع نانهاي حجيم اشتغال دارد. وي با بيان اينکه مهمترين عامل در پخت و عرضه نان مأکول و مورد درخواست مشتري، استفاده از آرد کيفي است، گفت: خوشبختانه در يک سال اخير از شرکت آرد سپيدان جهت پخت نان، آرد دريافت کرديم و توانستيم رضايت دائمي مشتريان را کسب نماييم.