ارسال به دوست  نسخه چاپي 

مدير آزمايشگاه آرد سپيدان:

رشد و حصول کيفيت پايدار، هدف ما در توليد است

مهندس فرشاد کشاورز، دانش‌آموخته رشته صنايع غذايي و داراي 6 سال سابقه فعاليت در صنعت آرد، مدير آزمايشگاه واحد صنعتي سپيدان در استان فارس است.

 

وي با تأکيد بر اينکه آزمايشگاه، نقش بنيادي در حصول کيفيت پايدار محصول کارخانه آرد دارد، در خصوص واحد آزمايشگاه اين واحد صنعتي گفت: شرکت آرد سپيدان مجهز به تجهيزاتي نظير اکستنسوگراف، فارينوگراف، فالينگ نامبر، دستگاه اندازهگيري آسيبديدگي نشاسته آرد، آناليزور سريع غلات NIR، گلوتنشوي، گلوتن ايندکس و ساير بخشهاي ميکروبي و شيميايي است.

کشاورز با بيان اينکه دستگاههاي تعيينکننده خواص رئولوژيک آرد از مهمترين تجهيزات کارخانه آرد هستند، اظهار کرد: با برخورداري از آزمايشگاه پيشرفته و مجهز به تکنولوژي روز دنيا است که ميتوان در بين رقبا حرفي براي گفتن داشت و در چند سال اخير با بهرهگيري از اين مدل تکنولوژي توانستيم سهم مناسبي از بازار را به خود اختصاص دهيم. همانطور که در بخش R&D ميتوان با کمک اين دستگاهها به حالت کيفيت پايدار دست يافت و توانستيم به چند نمونه محصول مختص کاربردهايي خاص نظير نانهاي حجيم و حتي آرد پيتزا دست يابيم.

وي خاطرنشان کرد: با تعامل و هماهنگي مناسب با واحد توليد و ارتباط تنگاتنگ توانستهايم به صورت لحظهاي کنترل دائم بر اختلاط مواد اوليه و ميزان مصرف مناسب افزودنيها داشته باشيم و نيز به کيفيت يکنواخت و پايدار دست يابيم.