ارسال به دوست  نسخه چاپي 

خشکسالی، واردات گندم و اصلاح قانون خرید تضمینی

علیرضا نظری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی باور دارد که مجلس یازدهم در قیمت‌گذاری کالاهای اساسی از جمله گندم، عملکردی قابل قبول داشته است. وی در این باره گفت: در بحث قیمت‌گذاری، تلاش کردیم از تمام دست اندرکاران تولید گندم و گندم‌کاران نمونه، یاری بگیریم تا بتوانیم در تعیین قیمت این کالای استراتژیک، عملکردی درست داشته باشیم. در این قانون که در مجلس یازدهم بازنگری شد، دو ماده واحده از تبصره قانون خرید تضمینی را اصلاح کردیم و نظرات نظام صنفی کشاورزی در این اصلاح قانون، اعمال شد.

 

این نماینده مجلس با بیان اینکه اکنون در شرایطی هستیم که نیاز به واردات گندم احساس میشود، تصریح کرد: دولت باید در حمایت از گندمکاران به شیوهای گام بردارد که بتواند گندم مورد نیاز کشور را تامین کند. از آنجا که گندم را پنج هزار تومان قیمتگذاری کردهاند، با توجه به افزایش قیمتها و کاهش ارزش پول ملی، در خصوص واردات باید برنامهریزی بیشتری کرد.

به گفته نظری، این روزها شنیدهها حاکی از آن است که به علت پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم، این محصول خوراک دام میشود و زمانی که خشکسالی در کشور داریم، در سال جاری با کاهش چشمگیر تولید گندم مواجه هستیم و دولت باید با حساسیت در سال آینده درباره بازار گندم و تامین آن تصمیمگیری کند.

سعیدی، دیگر عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز خودکفایی در تولید گندم را سیاست کلی نظام دانست و گفت: قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی که در آن گندم نیز قرار دارد، باید با شرایطی تعیین شود که گندم خوراک دام نشود. متاسفانه نگاه دستوری و بخشنامهای، منجر به اتفاقات ناخوشایندی در تولید کالاهای اساسی میشود.

به گفته این نماینده مجلس، هر چند افزایش نرخ گندم به ۵ هزار تومان برای کشاورزان در تولید گندم تأثیرگذار است اما در شرایط فعلی که کشور نیاز به واردات گندم دارد، باید تلاش کرد که گندمکاران به تولید ترغیب شوند.

از سوی دیگر جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم به فراهم آوردن زیرساختها در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: اگر میخواهیم مانع واردات محصولات کشاورزی به ویژه گندم شویم، باید زیرساختها را در کشور تقویت کنیم که در این میان بهرهگیری از شرکتهای دانشبنیان و استفاده بهموقع از دانش فنی، میتواند در تقویت این رویکرد تاثیر فراوانی داشته باشد.

این نماینده مجلس دولت را تشویق به سرمایهگذاری در بخشهای کشاورزی نمود و بیان کرد: از آنجا که در تولید گندم به ویژه با توجه به نوسان وضعیت اقلیمی و نرخ گندم که چندان مورد قبول کشاورزان نیست، ممکن است کشور با مشکل مواجه شود بنابراین با سرمایهگذاری میتوانیم مانع ایجاد این نوسانات در کشور شویم.