ارسال به دوست  نسخه چاپي 

نکاتی برای ذخیره‌سازی موفق غلات در طولانی‌مدت

به گزارش نگاه هستی و به نقل ازfarmer weekly ، فاکتورهای زیادی وجود دارد که باید در ذخیره‌سازی غلات برای مدت طولانی، مورد توجه قرار گیرد. اشتباه کردن به معنای پایین آمدن کیفیت است که می‌تواند به ضررهای مالی قابل توجهی منجر شود.

 

به گفته Andrew Head، مدیرعامل BDC Systems و متخصص رسیدگی به غلات، چالشهای اصلی ذخیره غلات در مزرعه، کاهش سطح رطوبت و پایین آوردن هرچه سریعتر دما است.

در صورت رسیدگی صحیح، غلاتی مانند گندم، جو و جو دوسر میتوانند برای سالهای زیادی ذخیره شوند و این امکان را برای کشاورزان فراهم میکند تا منتظر قیمتهای بالاتر برای فروش باشند.

اما موارد زیادی نیز وجود دارد که میتواند مشکل ایجاد کند، از فساد بیولوژیکی گرفته تا آسیب آفات، به همین دلیل برنامهریزی و آمادهسازی دقیق، هم قبل و هم بعد از برداشت محصول مورد نیاز است.

 

آمادهسازی قبل از برداشت

Head میگوید: قبل از برداشت، تهیه و تمیز کردن محلهای ذخیرهسازی و راهاندازی دستگاه خشککن غلات در مزرعه مهم است. برای ریشهکن کردن حشرات در مجاری تهویه هوا، در زیر سطوح مشبک یا در خود مخزن دانهها، باید از دوددهی و محصولات حشرهکش ایمن استفاده شود.

همچنین مهم است که دانه ذخیره شده از بالاترین کیفیت برخوردار باشد. دانههایی که در معرض رطوبت یا حشرات قرار گرفتهاند، در ذخیرهسازی طولانیمدت فاسد میشوند. دانه باید سالم و رسیده باشد چراکه دانه نارس شانس کمتری برای دوام آوردن در ذخیرهسازی طولانیمدت دارد.

Head همچنین به دلیل خطر انتقال آلودگی، توصیه میکند که غلات دو برداشت مختلف را در یکجا انبار نکنند.

 

بعد از برداشت

به گفته Harry Henderson ، مدیر فنی تبادل دانش AHDB، ذخیره گندم، جو دوسر و جو در دمای بیش از 15 درجه سانتیگراد، خطر رشد حشرات و مایکوتوکسینها یا کپکها را افزایش میدهد بنابراین خنکسازی باید به محض ورود غلات به انبار شروع شود.

سه تا چهار ماه پس از برداشت، دانه باید زیر 12 درجه سانتیگراد خنک شود تا از تکمیل چرخه حیات شپشک غلات جلوگیری گردد که این امر میتواند در دوره زمستان رخ دهد.  AHDB توصیه میکند که برای کاهش حشرات بالغ زنده مانده و جلوگیری از هجوم کرم، غلات باید تا پایان دسامبر زیر 5 درجه سانتیگراد نگهداری شوند.

Head میگوید: رطوبت مورد نظر برای ذخیره طولانی مدت گندم و جو 14 الی 14/5 درصد است. برای نگهداری کوتاهمدت (حداکثر یک ماه نگهداری محصول همراه با تهویه، ضروری است و رطوبت برای گندم و جو 17 درصد و برای دانههای روغنی 7 درصد مناسب است.

بیشتر کشاورزان از یک مانیتور دما به صورت خودکار یا میلههای اندازهگیری بیسیم استفاده میکنند که درون مخزن قرار داده شده و به مانیتورها از راه دور متصل میشوند. با این کار فنها به طور خودکار روشن و خاموش میشوند تا دانهها با استفاده از کنترلکنندههای دیفرانسیل خنک شوند.