ارسال به دوست  نسخه چاپي 

نمودار سینوسی تولید گندم در کشور، تابع کشاورزی سنتی است

«خشکسالی»، «ترسالی»، «خودکفایی» و «کاهش تولید»، واژه‌هایی هستند که ما طی سال‌های مختلف در راستای تأمین گندم کشور شنیده و خوانده‌ایم که نشان‌دهنده وابستگی کشاورزی ما در وهله اول به نزولات جوی است لذا ضرورت دارد با شناختی دقیق از اراضی کشاورزی، به مدیریت کشت خصوصاً در زمینه غلات که مهم‌ترین دغدغه امنیت غذای کشور است، توجه داشته باشیم.

 

 

در حال حاضر سه چهارم اراضی زراعی کشورمان را به غلات اختصاص داده‌ایم اما عملکردمان در تولید غلات با تمام تأکیدی که درباره خودکفایی و افزایش تولید گندم و غلات داریم، ثابت بوده است و افزایش عملکرد بخش کشاورزی بیشتر از طریق تولید محصولات آب‌بر، سبزی و صیفی‌جات محقق شده که افزایش تولیدات ذکر شده، فقر منابع آبی کشور را در پی داشته است. این در حالی است که همیشه گفته شده که ما به خاطر خودکفایی در تولید گندم، منابع آبی را از بین برده‌ایم اما نتایج تحقیقات کارشناسانه در این حوزه، نشانگر این مطلب است که گندم، مقصر اصلی مصرف آب کشاورزی نیست و محصولاتی که بیشترین آب ایران را در سال‌های اخیر مصرف کرده‌اند، غلات نبوده‌اند.

آنالیز تولید دیم گندم کشور نشان می‌دهد که عملکرد در هر 5 هکتار در مناطق با مطلوبیت ضعیف برابر با عملکرد یک هکتار در مناطق با مطلوبیت متوسط است پس توسعه کشاورزی در مناطق و اراضی مطلوب، تأثیر بسزایی در رشد کمی و کیفی تولید غلات خصوصاً گندم خواهد داشت لذا جهت حصول نتیجه در دستیابی به امنیت غذایی و تولید پایدار در حوزه غلات، عبور از کشاورزی سنتی به کشاورزی صنعتی، لازم و ضروری است.