ارسال به دوست  نسخه چاپي 

رئیس سازمان غذا و دارو در گفت‌وگوی اختصاصی:

بهره‌گیری از پتانسیل مسئولین کنتــرل کیفی در واحــدهای نانوایی، در دستور کار است

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: برای حضور مسئولین کنترل کیفی در واحدهای نانوایی، نیاز به مصوبات داریم.

 

 

دکتر شانهساز در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار نگاه هستی بیان کرد: به دنبال آن هستیم که به شیوه تخصصی به نظارت بر واحدهای نانوایی بپردازیم.

وی افزود: یکی از روشهایی که میتوانیم از طریق آن بر واحدهای نانوایی نظارت داشته باشیم، بدون شک موضوع مسئولین کنترل کیفی است که در قالب برنامههایی، به دنبال آن هستیم که اجرایی شود.

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه امروز آزمایشگاههای همکار در حوزه صنعت غذا به ویژه موضوع آرد و نان، همکاری و تعاملاتی دارند، تصریح کرد: در سالهای اخیر با افزایش آزمایشگاههای همکار توانستهایم بر صنعت غذا رصد بیشتری داشته باشیم تا به طور جدی بر اصول تولید، بهداشت و سلامت مواد غذایی که در بحث سلامت مردم نقش بسیار مهمی دارند، نظارت کنیم.

وی در پایان گفت: بدون شک واحدهای نانوایی، نیازمند نظارتهای جدی هستند اما برنامهریزی برای آن، زمانبر است.