ارسال به دوست  نسخه چاپي 

اسماعیلی، رئیس اتحادیه نانوایان شهرستان دماوند:

پیشنهاد نصب ویترین نان در خبازی‌های دماوند

رئیس اتحادیه نانوایان شهرستان دماوند با بیان اینکه کیفیت آرد در این شهرستان، مطلوب است، اظهار کرد: نوسان احتمالی کیفیت آرد، ناشی از کیفیت گندم تحویلی به کارخانه است که با ارتباطی که با واحد کنترل کیفیت داریم، رفع می‌شود.

 

اسماعیلی با بیان اینکه نرخ مصوب هنوز در شهرستان دماوند اجرایی نشده است، گفت: هزینههای جاری در نانواخانه، دستمزد و بیمه کارگری، افزایشی قابل ملاحظه داشته که در مقایسه با نرخ نان، توجیه ندارد و متصدی نانوایی را با مشکل مواجه میکند لذا از مسئولین درخواست میکنیم هرچه سریعتر برای اجرای مصوبه تغییر نرخ در این شهرستان، اقدام نمایند.

وی پیشنهاد نصب ویترین نان در خبازیهای دماوند را مطرح نمود و خاطرنشان کرد: طرح نصب ویترین نان در خبازیها و عرضه انواع نان در نانواییهای سنتی، موجب بالا بردن حق انتخاب مشتری میشود و شایسته است به جای عرضه نان در سوپرمارکتها، نانواها این حق را داشته باشند تا محصولات سایر رستهها را در واحد صنفی خود عرضه نمایند.