ارسال به دوست  نسخه چاپي 

رئیس اتحادیه خبازان شهرستان فیروزکوه:

کمبود نیروی کار ماهر در فیروزکوه/ کیفیت آرد، مطلوب است

نزدیک به 75 واحد صنفی یارانه‌ای نوع یک و دو در شهرستان فیروزکوه فعال هستند.

 

نیکپناه، رئیس اتحادیه خبازان شهرستان فیروزکوه با اشاره به مطلب فوق اظهار کرد: نانوایان در رستههای سنگک، تافتون و بربری در حال فعالیت هستند.

وی با اشاره به کمبود نیروی کار ماهر به دلیل پایین بودن دستمزد کارگری در فیروزکوه گفت: طبق دستور استاندار، نرخ جدید هنوز اجرایی نشده لذا افزایش دستمزد کارگری در شرایط اقتصادی حاضر برای متصدیان خبازی توجیهپذیر نیست و ما بالاجبار از کارگران ساده با حداقل دستمزد جهت تداوم کار استفاده میکنیم.

نیکپناه به پایین بودن نرخ حمل آرد به دلیل عدم اجرای نرخ جدید نان اشاره نمود و تصریح کرد: وضعیت اقتصادی نانواخانه به گونهای است که ما نمیتوانیم نرخ حمل آرد از کارخانه به نانوایی را افزایش دهیم و با این نرخ، حمل آرد برای کارخانه صرف ندارد لذا از مسئولین تقاضا داریم با اجرای سریع نرخ جدید، مشکلات حمل آرد به شهرستان فیروزکوه را که در 70 کیلومتری مروارید آرد دماوند قرار دارند، مرتفع سازند.

وی در پایان از وضعیت کیفی آرد، ابراز رضایت کرد.