ارسال به دوست  نسخه چاپي 

رئیس سازمان صمت استان البرز:

جلسات کارگروه برای تعیین نرخ نان برگزار شده است

رئیس سازمان صمت استان البرز گفت: تصمیم‌گیری برای تعیین نرخ نان در استان البرز، در دستور کار قرار گرفته است و به زودی با مشارکت سایر ارگان‌ها در استان، برای تعیین نرخ جدید برنامه‌ریزی خواهد شد.

 

ربیعی در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستی بیان کرد: از آنجا که نان در کشور، قوت غالب مردم است، تصمیمگیری برای نرخ آن از حساسیتی ویژه برخوردار است تا حقوق تولیدکننده و مصرفکننده رعایت شود.

وی افزود: یکی از موضوعات، نظارت بر قیمت نان است تا افزایش قیمت نان بدون مصوبه انجام نشود و نانوایان معترض هستند که چرا درباره نرخ نان، سختگیری و جریمههای سنگینی برای نانوایان در نظر گرفته شده است. از سویی میدانیم که حق با نانوایان است و اجارهبها و حقوق کارگر، تماماً بر نرخ نان تاثیرگذار است اما از سوی دیگر اتحادیه نانوایان باید جلوگیریهای لازم را از افزایش نرخ بدون مصوبه، به عمل آورد.

ربیعی با اشاره به اینکه جلساتی مبنی بر تعیین نرخ نان در استان البرز صورت گرفته است، اظهار کرد: با حضور ارگانهای مربوطه، استانداری، سازمان جهاد و کارگروه آرد و نان استان، نشستهایی را با حضور نماینده اتحادیه برای آنالیز قیمت برگزار کردیم اما در کارگروه تصمیم بر آن گرفته شد تا نرخ نان و عوامل جانبی از جمله بیمه و نرخ دستمزد کارگران، مورد بررسی قرار گیرد.

وی در پایان گفت: تعیین نرخ نهایی نان بر عهده سازمان صمت نیست و در این باره تعزیرات، استانداری، اداره کل غله و خدمات بازرگانی و جهاد کشاورزی هم تصمیمگیرنده هستند.