ارسال به دوست  نسخه چاپي 

آرد سفید و واکنش آلرژیک کودکان اوتیسم

محققان می‌گویند اوتیسم یک اختلال تکاملی طولانی‌مدت است که در اوایل کودکی ظاهر شده و سبب ناتوانی درازمدت می‌شود. هدف از درمان کودکان اوتیسم نیز داشتن زندگی اجتماعی مناسب، کاهش اختلالات تکاملی، رفع مشکلات کلامی و به حداقل رساندن اختلالات رفتاری و عملکردی آن‌ها است.

 

یکی از نکاتی که درباره این کودکان مورد توجه قرار میگیرد، این است که دنیای بسیار متفاوتی را در مقایسه با سایر افراد جامعه تجربه میکنند. از لحظهای که اوتیسم در یک کودک تشخیص داده میشود، والدین وارد دنیایی ناشناخته و جدید میشوند و یکی از مواردی که باید به آن توجه ویژه داشته باشند، این است که مانند سایر بیماریهای متابولیک ارثی، باید رژیم غذایی خاصی را برای فرزندشان رعایت کنند البته شرایط بیماران اوتیسم با سایر بیماران متابولیک ارثی قابل مقایسه نیست اما توجه به رژیم غذایی این کودکان، میتواند نقش بسزایی در کنترل اختلالات رفتاری آنها داشته باشد. در واقع بدن آنها به برخی از غذاها آلرژی نشان میدهد و به همین دلیل رعایت رژیم غذایی فاقد گلوتن و کازئین برای این کودکان بسیار مهم است (گلوتن در اغلب نانها و غلات وجود دارد و کازئین هم در لبنیات یافت میشود).

البته به گفته هادی، پدر یک کودک اوتیسم، ممکن است هر کودک واکنشی متفاوت را به تغذیه خود داشته باشد، برای مثال ممکن است کودکی پس از خوردن نان سفید دچار خندههای عصبی شود یا کودکی دیگر واکنشی کاملا متفاوت نشان دهد بنابراین توجه به تغذیه این کودکان بسیار قابل توجه است و برخی خانوادهها برای جلوگیری از چنین واکنشهایی و به منظور حفظ سلامت فرزندشان، از مصرف آرد سفید جلوگیری میکنند.

اما سوال اینجا است که ما تاکنون تا چه اندازه از شرایط تغذیه کودکان اوتیسم آگاه بودهایم و جامعه تا چه اندازه نیازمند این آگاهسازی است؟ توجه به تغذیه کودکان متابولیک ارثی، از جمله نکاتی است که باید به جد مورد توجه قرار گیرد.