ارسال به دوست  نسخه چاپي 

رئيس اداره استاندارد استان تهران درگفت‌وگوي اختصاصي؛

صنعت آردسازي در ايران مطابق با استاندارد و شاخص‌هاي کيفي است/ دستگاه‌هاي حرارت مستقيم سلامت نان و مردم را تهديد مي‌کند

رئيس اداره استاندارد استان تهران گفت: موضوع کيفيت آرماني است و به سليقه و رضايت مشتري وابسته است.

 

طاهري در گفتوگوي اختصاصي به خبرنگار نگاه هستي گفت: ذائقه مشتريان در صنعت غذا در طول زمان تغيير ميکند. در صنعت غذا که صنعت مهمي در امنيت غذايي است، کيفيت نقطه واحدي ندارد. مطابق با سليقه و ذائقه مشتريان توليد را انجام داده و شاخصههاي کيفيت را داشته باشد. هرچقدر رضايت مشتريان را داشته باشد توليد باکيفيتتر خواهد بود.

وي افزود: کيفيت را يک سازمان تعريف نميکند، کيفيت را سطح رضايت مشتريان يک بنگاه اقتصادي تعريف ميکند. هر سازماني بخواهد وارد بحث کيفيت شود بايد زيرساخت داشته باشد. اولين زيرساخت آن است که بايد استاندارد محصول داشته باشد. پس از آن بايد در سازمان فرايند کيفي را اعمال کند، بنابراين جايزه ملي کيفيت مطرح ميشود و مدل و ارزيابي آن و جوايز تعريف شده آن مطابق با فرهنگ، حداقلهاي توليد از لحاظ سختافزاري توليد و اقتصاد منطقه است و همه سالانه روز 18 آبان به عنوان روز ملي کيفيت نامگذاري شده است و از واحدهايي که طبق مدل ارزيابي کيفيت توانستند در سطوح مختلف کسب کنند مورد تقدير قرار ميگيرند.

طاهري ادامه داد: به دليل شيوع کرونا متأسفانه در سال جاري اين مراسم با تأخير انجام خواهد شد و از واحدهايي که بتوانند مقام بياورند تقدير به عمل خواهد آمد.

رئيس اداره استاندارد در ادامه درباره استاندارد در صنعت آردسازي گفت: خوشبختانه کارخانههاي آرد ما با بهروزترين تکنولوژي روز برابري ميکنند. مسلماً گندم در مناطق مختلف توليد ميشود و مشکلات کشاورزي به سادگي قابل حل نيست و نهايتاً با فرايندي طبق استاندارد به آرد تبديل ميشود.  آرد مشمول استاندارد اجباري است اما گندم به دليل واريتههاي مختلف مشمول استاندارد اجباري نيست. معمولاً واحدهاي توليد آرد با اختلاط گندم ميتوانند آرد باکيفيت توليد کنند. وزارت جهاد کشاورزي بايد با برنامهريزي خروجي لازم مطابق با استاندارد را در دستور کار قرار دهند.

طاهري در پايان گفت: متأسفانه هنوز ذائقه مردم ما دستگاههاي حرارت غيرمستقيم را نميپسندند و اينها مواردي است که دولت بايد به آن بپردازد و سازمان استاندارد مطابق با رسالتش تلاش ميکند که مانع از وجود آرد غيراستاندارد در بازار شود.