ارسال به دوست  نسخه چاپي 

مدیرعامل آرد دره‌شهر مطرح کرد:

زنگ خطر برای صنعت آرد به صدا درآمده است

مدیرعامل آرد دره شهر گفت: آسیابانان با افزایش روزافزون هزینه‌های تولید مواجه‌اند و باتوجه به این مسئله، پرداخت تدریجی مطالبات نمی‌تواند زیان‌های ناشی از سه برابر شدن هزینه‌های تولید را برایمان جبران کند!

 

مهدی بهمنیار در گفتگو با نگاه هستی گفت :در حال حاضر عمده کارخانجات آرد کشور با معضل کمبود نقدینگی مواجهاند و با این وجود شیوه پرداخت مطالبات باید به صورت نقدی باشد تا توان ادامه فعالیت را داشته باشیم.

وی افزود: آسیابانان هم اکنون با شرایط سخت تولید مواجهاند و امیدواریم روشهای حمایتی بهتری برای جبران ضررهای این صنعت اجرایی گردد.

 

استهلاک صنعت آسیابانی؛ زنگ خطری برای تولید کشور

مدیرعامل آرد درهشهر با بیان اینکه استهلاک ماشینآلات و تجهیزات در شرایط فعلی، بیش از گذشته گریبانگیر آردسازان شده است، گفت: در صورت تداوم تحریمها، دولت باید نگاه ویژهای را به صنعت آسیابانی داشته باشد چراکه اگر این صنعت بزرگ مستهلک شود، کشور در بلند مدت با مشکل بزرگی از نظر تولید مواجه خواهد شد. بنابراین دولت باید حمایتهایی جهت تامین نقدینگی مانند تسهیلات ارزان قیمت را برای جبران استهلاک کارخانجات ارد در نظر بگیرد و شرایط خرید آسان و مستقیم گندم از کشاورز را برای آسیابانان فراهم سازد.

وی در ادامه گفت: گندم تولیدی استان بیشتر از مصارف استان شامل حمل گندم به استانهای دیگر هستیم و همین باعث میشود استان ایلام با کمبود گندم مواجه شود در واقع خروج گندم از یک استان و ورود آن به استان دیگر منفعتش برای کشور و کارخانجات مصرفکننده کمتر از جابهجایی آرد خواهد بود، خروج گندم برای دولت شامل هزینه و کرایه حمل میشود و همچینن حمل و جابهجایی گندم ضایعات به دنبال خواهد داشت.

بهمنیار اضافه کرد: میزان گندم تخصیصی پاسخگوی اختلاط کیفی نخواهد بود اما در صورتی که آرد از استان صادر شود به میزان و ظرفیت محدود هم قابلیت اختلاط خواهد بود. علاوه بر این هزینه کرایه حمل بر عهده مشتری و توليدکننده خواهد بود.

 مدیرعامل آرد درهشهر خاطرنشان کرد: مدیریت جابهجایی و خروج گندم از استانها باید به نحوی باشد تا آسیابانان استان بتوانند چرخ اقتصادی خود را بچرخانند و دچار زیانهای غیرقابل جبران نشوند.

 وی با بیان اینکه به صنعت پردغدغه آسیابانی آنطور که شایسته است توجهی نمیشود و متاسفانه آسیابانان در سراسر کشور چالشهای زیادی مواجهاند، خاطرنشان کرد: آسیابانان در همه شرایط و سختیها فعالیتشان را متوقف نکردهاند و از شرکت بازرگانی دولتی ایران و وزارت جهاد کشاورزی خواستاریم به دغدغههای این صنعت توجه کنند، تا از بحرانها و موانع تولید عبور کنیم.