ارسال به دوست  نسخه چاپي 

شرکت Calyxt به دنبال بهبود سويا از طريق همکاري با کمپاني آسيايي

به گزارش نگاه هستي به نقل از Worldgrain کمپاني Calyxt ، يک شرکت فناوري مبني بر گياه ، در 28 سپتامبر اعلام کرد که با يک توليد کننده جهاني مواد غذايي نامعلوم مستقر در آسيا براي توسعه يک نوع سوياي بهبود يافته و قادر به توليد روغني به عنوان جايگزين تجاري روغن پالم همکاي مي کند. به گفته Calyxt ، سوياي جديد داراي مزاياي براي سلامتي و پايداري در محيط زيست است.

 

اين شرکت هم چنين با يک توليد کننده جهاني مواد غذايي نيز همکاري مي کند. رئيس و مدير اجرايي Calyxt مي گويد: همکاري تحقيقاتي ما با اين توليد کننده برجسته جهاني مواد غذايي اعتبارسنجي مهمي از موفقيت فناوري ما و نشان دهنده پيشرفت Calyxt در نوآوري است.

اين همکاري، از تحقيقات بنيادي قوي شرکت ما و درک منحصر به فرد ما از متابوليسم گياه در طول يک دهه حمايت مي کند. اين نمونه اي از کار ما است که به طور مستقيم  بر نوآوري در منابع طبيعي و محافظت از محيط زيست متمرکز شده است و مي تواند با ارائه يک جايگزين مهم جديد ، به طور مثبت به چالش هاي مرتبط با روغن پالم بپردازد.

اين شرکت گفت:  که قصد دارد از پلتفرم فناوري اختصاصي خود براي ارائه اين نوآوري جديد استفاده کند. اين پلتفرم فناوري ، بر اساس درک عميق از ژنوم هاي گياهي و خط سير مهندسي متابوليسم گياه ، توسعه را تسريع مي کند و سريعتر از روش هاي سنتي توسعه گياهي به هدف مي رسد.