ارسال به دوست  نسخه چاپي 

نانوای نمونه جیرفت:

مشتری ثابت کارخانه آرد گل آرد جیرفت هستم

نانوای نمونه شهرستان جیرفت گفت: تقدیر و تشویق نانوایان در تولید نان باکیفیت تاثیرگذار است،

 

هوشنگ سالاری در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستی گفت: تقدیر از نانوایان استان کرمان اقدامی معنوی بود، که انگیزه آنها را دو چندان کرد.

 وی افزود:  به عنوان یک نانوای نمونه از این پس وظیفهام سنگینتر شده است  و باید در تولید نان باکیفیت تلاش خود را دو چندان کنم.

وی با اشاره به کیفیت آرد کارخانه گل آرد جیرفت گفت: کارخانه آردگل آرد جیرفت در کنار سایرکارخانههای آردتلاش میکند تا آرد باکیفیت تولید کند، اما با توجه به کیفیت گندم در برخی موارد با چالش در تولید آرد باکیفیت مواجه میشوند.

 وی ادامه داد: در مجموع از کارخانه آرد گل آرد جیرفت رضایت دارم، این کارخانه در تولید آرد  باکیفیت از هیچ کوششی دریغ نمیکند و اگر کمترین مشکلی  آرد ارسالی داشته باشد با پیگیری آن را تعویض و به مشکل پیش آمده رسیدگی میکند.