ارسال به دوست  نسخه چاپي 

مدیرعامل شرکت تولیدی و مواد غذایی آسبان سیرجان:

قدردان زحمات نانوایان هستیم

مدیرعامل شرکت تولیدی و موادغذایی آسبان سیرجان گفت: نان از نعمت‌های ارزشمند الهی است و بی‌شک نانوایی جزو مشاغل سخت و طاقت‌فرسا به شمار می‌رود. لیکن نباید از زحمات بی‌دریغ این قشر زحمتکش غافل بود. باید جایگاه نانوایان به صورت مطلوبی در بین مردم وجامعه شناخته شود. قدردانی از این افراد زحمتکش باعث دلگرمی و حس ارزشمند بودن در آنها است و حاصلش چیزی جز تلاش مضاعف و بهبود هرچه بیشتر کیفیت نان نخواهد بود.

 

علی توانایی در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستی گفت: از آنجا که دغدغه اصلی نانوایان کیفیت آرد است، ما همواره تلاش کردهایم با اختلاط مناسب گندمهایی که از طرف شرکت غله و بازرگانی به کارخانه حمل میگردد و بهروزرسانی خطوط بوجاری و تولید، بهروزرسانی تجهیزات آزمایشگاه، ارتقاء سطح علمی کارشناسان کنترل کیفیت و رعایت استانداردهای مربوطه در زمینههای کیفی و بهداشتی، آردی با کیفیت مطلوب به نانوایان ارائه دهیم و در این زمینه از هیچ تلاشی دریغ نمیکنیم.

وی افزود: همچنین همیشه تلاش میشود روند رسیدگی به شکایت احتمالی نانوایان ازکیفیت آرد به سرعت و در نهایت احترام انجام شود تا موجب نارضایتی  این قشر زحمتکش نشود.

وی با تأکید بر این که دغدغه اصلی نانوایان، کیفیت آرد است، اظهار داشت: ما همواره تلاش کردهایم با اختلاط مناسب گندمهایی که از طرف شرکت غله و بازرگانی به کارخانه حمل میشود و بهروزرسانی خطوط بوجاری و تولید، بهروزرسانی تجهیزات آزمایشگاه، ارتقاء سطح علمی کارشناسان کنترل کیفیت و رعایت استانداردهای مربوطه در زمینههای کیفی و بهداشتی، آردی با کیفیت مطلوب به نانوایان ارائه دهیم و در این زمینه از هیچ تلاشی دریغ نمیکنیم. همچنین همیشه تلاش میشود روند رسیدگی به شکایت احتمالی نانوایان از آرد به سرعت و در نهایت احترام ا نجام گردد تا موجب نارضایتی این قشر زحمتکش نشود.

توانایی با اشاره به افزایش رضایت مشتریان بیان کرد: از رموز موفقیت در شغل نانوایی، پخت نان باکیفیت است که موجب افزایش تعداد و رضایت مشتریان خواهد شد. نانوا میتواند با تشخیص مواد مرغوب برای پخت نان، شرکت در کارگاههای علمی و عملی آشنایی با انواع آرد، شرایط نگهداری آرد، روشهای خمیرگیری و پخت نان، سطح آگاهیهای تجربی خود را ارتقاء بخشیده و با رعایت قوانین بهداشتی و نکات ایمنی سبب افزایش درآمد و رضایتمندی مشتریان شود. خوشبختانه در سالهای اخیر کارگاههای آموزشی رایگان متعددی در استان کرمان برگزار شده است و استقبال نانوایان هم در این زمینه بسیار خوب بوده است.