ارسال به دوست  نسخه چاپي 

تعامل و مساعدت شهردار منطقه 16 پس از بازديد از مرکز نوآوري صنعت غذا

به گزارش نگاه هستي، روحاني شهردار منطقه 16 تهران به همراه ارشدي مديرکل اداره غله و خدمات بازرگاني استان تهران از سيلوي قديمي تهران و مرکز نوآوري صنعت غذا بازديد کرد.

 

 

در بازديد از مرکز نوآوري صنعت غذا، روحاني ضمن بازديد از جريان روند خدماترساني و فعاليتهاي اين مرکز گفت: مرکز نوآوري صنعت غذا از ظرفيتهاي آکادمي در راستاي آموزش براي شهروندان منطقه 16 برخوردار است.

وي ابراز اميدواري کرد تا از پتانسيل اين مرکز براي شروع کسب و کارهاي نوين در منطقه 16 استفاده شود.

در ادامه مهندس شفيعي، مدير اجرايي مرکز نوآوري صنعت غذا گفت: اين مرکز از طريق جذب سرمايه براي شرکتهاي دانش بنيان مسير را براي توليدکنندگان و فعالان اين حوزه هموار ميکند.

وي ادامه داد: اين مجموعه از طريق ورود به حوزههاي مختلف از جمله بلاکچين، IOT، لجستيک و ... خدمات و فعاليتهاي خود را گسترش داده است.

در ادامه مهندس عباس ارشدي گفت: روحاني، شهردار منطقه 16 از سيلوي تهران و مرکز نوآوري صنعت غذا بازديد کردند. با توجه به مراودات و تعاملات با شهرداري منطقه 16 تفاهمنامهاي منعقد شده است و مقرر شده است که از امکانات سيلوي تهران بهرهبرداري شود، چرا که اين سيلو با قدمت 85 سال يکي از قديميترين سيلوها در تهران است.

وي ادامه داد: در ادامه بازديد از مرکز نوآوري صنعت و کسب و کارهاي نوين هم بازديد انجام شد و شهردار پس از در جريان قرار گرفتن پيرامون مسائل و مشکلات، در راستاي ارتقاء سطح مرکز نوآوري صنعت قول مساعدت داد.