ارسال به دوست  نسخه چاپي 

عباس ارشدی، مدیرکل غله استان تهران:

اهتمام جدی فعالان صنعت آرد و نان در تهران در تحقق کیفیت

با توجه به اینکه به صورت ماهانه توسط آزمایشگاه مرکزی از نانوایی‌های سطح استان تهران نمونه‌برداری از انواع نان خبازی واحدهای مربوطه انجام می‌پذیرد و بر اساس استاندارد 2628 (نان‌های سنتی- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون) اقدام به سنجش کیفیت و پایش کارشناسی نان می‌شود. بر این اساس نیز کیفیت نان‌های سنتی از نظر شاخص‌های حسی (حواس پنجگانه) در دامنه خوب و بیانگر کیفیت ارزیابی با نمره خوب می‌باشد.

 

عباس ارشدی، مدیرکل اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان تهران با ذکر مطلب فوق افزود: با توجه به اینکه استان تهران بزرگترین دریافتکننده و مصرفکننده گندم در کشور میباشد و در سال جاری با توجه به شرایط خشکسالی اکثر گندمهای مصرفی از نوع وارداتی بوده و در سیلوهای ذخیرهسازی ملکی و بخش خصوصی بر مبنای موجودی گندم داخلی و خارجی نسبت به رعایت اختلاط مناسب گندمها و ایجاد یک ترکیب مناسب با ویژگیهای گلوتن و ایندکس مطلوب و رضایتبخش به کارخانجات توزیع و به فروش میرسد و بر این اساس وضعیت کیفی گندمهای ارسالی به کارخانجات از حیث افت گندمها و ویژگیهای کیفی از قبیل پروتئین، گلوتن، ایندکس در حد بسیار مطلوب و مورد رضایت کارخانجات تحت پوشش میباشد.

وی در خصوص کیفیت آرد تولیدی واحدهای صنعتی در تهران گفت: از آنجایی که کیفیت آرد تولیدی نسبت مستقیم با کیفیت گندم مصرفی کارخانجات آرد دارد لذا با توجه به استفاده حداکثری از گندمهای وارداتی و ترکیب گندمهای توزیعی به کارخانجات تحت پوشش استان تهران و همچنین تکنولوژی و تجهیزات مدرن اغلب کارخانجات (استان تهران و البرز) و پایش و رصد نمودن ماهانه تولید واحدهای تولیدی آرد به صورت نمونهبرداری رندومی کیفیت آردهای تولیدی و توزیعی بر اساس آزمونهای کیفی انجام شده در آزمایشگاه کنترل کیفیت این اداره کل مراتب نشانگر کیفیت خوب و انطباق مطلوب آردهای تولید با استاندارد ملی 103 بوده و بدین لحاظ نیز کارخانجات آرد و اتحادیه نانوایان و مصرفکنندگان از وضعیت کیفی آردهای تولیدی و توزیعی کاملاً رضایت مطلوبی دارند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مبحث کیفیت در زنجیره گندم، آرد و نان بستگی به مواد اولیه مصرفی، تجهیزات و دستگاههای خطوط تولید، مهارت و تخصص، نیروی انسانی، رعایت استانداردهای ملی و بینالمللی، اهتمام به موازین کنترل کیفی و بهداشتی، مدیریت قوی واحدهای تولیدی، تعامل با ارگانهای ذیصلاح، مشتریمداری، داشتن ناوگان حمل و نقل و توزیع و فروش مناسب و غیره میباشد که این مبحث کیفیت روز به روز حائز اهمیتتر و چشمگیرتر در واحد کارخانجات آرد، سیلوهای ذخیرهسازی گندم، واحدهای نانوایی نمایان و مشهود میشود و بر این اساس کارخانجات آرد و سیلوهای ذخیرهسازی اقدام به بهروزرسانی خطوط تولید و آزمایشگاههای خود به تجهیزات مدرن روز دنیا و همچنین در برخی از واحدهای نانوایی اقدام به بهرهبرداری از تجهیزات استاندارد از قبیل خمیرگیر، چونهگیر و پهنکننده اتوماتیک با شرایط کاملاً بهداشتی دارند و این روند نشانه اهمیت دادن تولیدکنندگان به مبحث کیفیت و جلب رضایت مصرفکنندگان با تولید مطلوب را داشته و بازدیدهای ماهانه اینجانب با هیأت همراه نیز از واحدهای تولیدی کارخانجات و سیلوها و واحدهای نانوایی سطح استان نیز بیانگر اهتمام جدی دست اندرکاران این زنجیره نسبت به کیفیت و رعایت حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بوده و توصیه ما نیز در این زمینه به واحدهای تولیدی (زنجیره گندم، آرد) ضرورت نوسازی و بهروزرسانی آنها با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی جدید و روز دنیا و متعاقب آن نیز تولید محصولات با کیفیت مطلوب و مشتریمداری و رقابت با محصولات سایر کشور و در نهایت جلب رضایت مصرفکنندگان میباشد.