ارسال به دوست  نسخه چاپي 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات سازمان تعزیرات:

با متخلفان، برابر قانون برخورد می‌شود

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات سازمان تعزیرات گفت: از آن‌جا که نان قوت غالب مردم است، همواره دولت سیاست‌هایی را برای این کالا در دستور کار قرار داده و از تولید تا عرضه نان، تحت نظارت است.

 

محمدعلی اسفنانی در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستی بیان کرد: سازمان تعزیرات تمام تلاش خود را میکند که با متخلفان در تمام صنوف از جمله صنف نانوایان برخورد کند تا در تولید و توزیع این محصول استراتژیک، مشکلی پیش نیاید.

وی با اشاره به اینکه در این صنف، برخی موارد نیاز به برخورد قانونی دارد، تصریح کرد: در موضوع قیمت‌‌گذاری با توجه به اینکه نرخ نان بر اساس تورم سالانه تعیین نمیشود، ممکن است برخی نانوایان برای جبران زیان خود، تخلف کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از تخلف سازمان تعزیرات ادامه داد: این روزها گرانفروشی و کمفروشی از جمله مواردی است که به ما گزارش میشود ضمن اینکه فروش اجباری نان هم از دیگر مواردی است که از نظر قانون تعزیرات، تخلف محسوب میشود بنابراین وظیفه بازرسان، این است که با متخلفان برخورد قانونی داشته باشند.

اسفنانی در بخش دیگری از گفتههای خویش با اشاره به دیدگاه سازمان تعزیرات اظهار کرد: خوشبختانه نگاه جدیدی از سوی وزیر و رئیس جدید سازمان در حال شکلگیری است که در آن حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، بسیار حائز اهمیت است و این نگاه تحولی میتواند ایرادات و مشکلات ساختاری را رفع کند.

وی در پایان گفت: با دیدگاه مثبت و برگرفته از نگاه دولت به رعایت حقوق مصرفکنندگان، انتظار میرود که تصمیمات اتخاذ شده در دوران جدید، مثمر ثمر باشد.