ارسال به دوست  نسخه چاپي 

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه خبر داد:

تولید 700 هزار تن آرد در کرمانشاه با استانداردهای ملی

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه، ظرفیت تولید آرد در این استان را بیش از 700 هزار تن اعلام کرد که در 14 کارخانه با استانداردهای ملی تولید می‌شود.

 

 

ماشاءا... ارویسی با بیان اینکه در استان کرمانشاه 14 واحد فعال از 16 واحد تولیدی، در حال تأمین آرد مورد نیاز مردم هستند، اظهار کرد: برای تولید آرد باکیفیت، اقدامات خوبی از جمله درجهبندی کارخانههای آرد و تشویق واحدها برای بهروزآوری خط تولید آرد انجام شده و در حال حاضر آردی باکیفیت در استان تولید میشود.

وی متوسط خرید تضمینی گندم در هر سال را حدود نیم میلیون تن اعلام کرد و گفت: میزان مصرف سالیانه گندم استان، 275 هزار تن است که با توجه به تولید و خرید تضمینی بیش از نیاز مصرف استان، مازاد آن به سایر استانها ارسال میشود.

ارویسی اضافه کرد: البته برای اختلاط، گندم از استان خوزستان و کردستان و بخشی نیز از گندمهای وارداتی، به استان وارد میشود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه اعلام کرد: 2220 واحد نانوایی سنتی و 2 واحد صنعتی در استان فعال هستند که سالیانه 5244 تن نان تولید میکنند.

ارویسی در خصوص برنامههای خرید تضمینی سال آینده اظهار کرد: درگام اول، فراخوان خرید تضمینی و توافقی سال 1401 به انجمن سیلوداران بخش خصوصی، انجمن صنفی کارخانههای آرد و سازمان تعاون روستایی برای معرفی مراکز خرید تضمینی گندم و همچنین دانههای روغنی داده شده و امیدواریم در خرید تضمینی سال 1401، بیشتر از سال گذشته، گندم و دانه از کشاورزان تحویل گرفته و خریداری شود.