ارسال به دوست  نسخه چاپي 

مشاور طرح گندم وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌وگوی اختصاصی:

تولید بذر مطابق با نیاز کارخانه‌های ماکارونی/ اصلاح الگوی کشت در دستور کار است

مشاور طرح گندم وزیر جهاد کشاورزی گفت: طرح کشاورزی قراردادی (contract farming)، از رویکردهای مهم وزارت متبوع است که کشاورزی را از تولیدمحوری به بازارمحوری هدایت نموده و پیوند بین کشاورزان و صنایع بخش کشاورزی را تقویت می‌کند و به توسعه و تکمیل زنجیره‌های ارزش محصولات کشاورزی منجر می‌گردد لذا این دفتر همچون دیگر بخش‌های وزارت متبوع، برنامه‌های خود را در انطباق با این رویکرد پیش خواهد برد.

 

 

سهرابی در گفتوگوی اختصاصی با نگاه هستی بیان کرد: در این راستا و پس از مصوبه شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی، کشت قراردادی گندم با محوریت شرکت بازرگانی دولتی ایران در 7 استان و با محوریت سازمان مرکزی تعاون روستایی در 10 استان آغاز شده و ادامه دارد.

وی با اشاره به رعایت الگوی کشت تصریح کرد: کشور ما با متوسط کمتر از 250 میلیمتر بارندگی سالانه، همواره از جمله کشورهای خشک و نیمهخشک دنیا است لذا تلاشها بر این است که موضوع خشکسالی و خسارات حاصل از آن در حوزه گندم از طریق معرفی و توسعه کشت ارقام مقاوم و متحمل به خشکی، کاربرد کودهای بذرمال، مصرف متعادل کودهای ازته، فسفاته، پتاسه و ریزمغذیها، استفاده از روشهای نوین آبیاری، تغییر آرایش کشت از روش مسطح به کشت روی پشته و کشت در کف جوی، کشت مستقیم در بقایای گیاهی با رعایت اصول کشاورزی حفاظتی، اصلاح الگوی کشت، استفاده از تجهیزات داشت با حداقل مصرف آب و غیره، تعدیل شود و این بهترین کمکی است که میتواند از ضرر و زیان کشاورزان بکاهد.

مشاور طرح گندم وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر بهرهگیری از واریتهها مطابق اقلیم اظهار کرد: از آنجا که کشور ما از گذشتههای دور با مشکل خشکی و خشکسالی مواجه بوده است لذا همواره در معرفی ارقام مختلف گندم خصوصاً برای مناطق دیم که از آب باران استفاده مینمایند، مقاومت یا تحملپذیری در برابر خشکی، در اولویت اول بوده است و در کنار آن، وجود صفات کیفی با ویژگیهای نانوایی مطلوب نیز از اهمیتی ویژه برخوردار است. همچنین از دو سال قبل، سیاست بذرمال با عنصر روی در چرخه تولید رسمی بذر کشور، مورد برنامهریزی قرار گرفته تا به ارتقای کیفی گندم تولیدی منجر شود.

سهرابی در پایان گفت: یکی از رویکردهای معاونت زراعت، توسعه کشت و تولید گندم دوروم برای تأمین نیاز کارخانههای ماکارونی است لذا با همکاری انجمنهای صنفی کارخانههای ماکارونی، یک برنامه پنج ساله تهیه و تدوین و به استانهای مستعد ابلاغ شده و در همین راستا با همکاری مؤسسات تحقیقاتی اصلاح و تهیه نهال و بذر و مؤسسه تحقیقات دیم، برنامه تولید هستههای بذر، تدوین شده و در حال اجرا است.