ارسال به دوست  نسخه چاپي 

رئیس سازمان صمت استان تهران:

ارائه تسهیلات و مساعدت در زنجیره تولید نان

رئیس سازمان صمت استان تهران گفت: از آن‌جا که زنجیره تولید نان در استان تهران، از اهمیت استراتژیک برخوردار است، در نظر داریم در راستای نوسازی و بازسازی کارخانه‌های آرد، برنامه‌هایی را در دستور کار قرار دهیم.

 

سیجانی در گفتوگوی اختصاصی با نگاه هستی بیان کرد: زنجیره گندم، آرد و نان، از اهمیتی ویژه برخوردار بوده و توجه به این زنجیره، از الزامات است چراکه محصول نهایی این زنجیره یعنی نان، قوت غالب مردم است.

وی با اشاره به اینکه در چرخه تولید نان، دو بخش نان سنتی و نان صنعتی باید مجزا مورد بررسی قرار گیرند، تصریح کرد: بخشی از نان مصرفی در استان تهران، نان سنتی است و بخش دیگر، نانهایی هستند که در کارخانهها و به شیوه صنعتی تولید و عرضه میشوند لذا در نظر داریم تسهیلات ویژه برای بخش تولید نان در نظر بگیریم.

 سیجانی در پایان گفت: در حوزه آسیابانی هم به دنبال آن هستیم که چالشهای این صنعت در استان تهران، بررسی شده و از زوایای مختلف، مورد ارزیابی قرار گیرد.