ارسال به دوست  نسخه چاپي 

بانکداران هلندی و فرانسوی، 82/5 میلیون دلار برای کاهش گرسنگی و فقر خاورمیانه اختصاص می‌دهند

بانک توسعه کارآفرینی هلندی FMO و Proparco بازوی تامین مالی Agence Frangaise de Développement Group، حمایت خود را از مشتری قدیمی‌شان Tirayaki Agro از طریق یک تسهیلات سندیکایی جدید تأیید کردند که از طریق اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، (SDGs) در خاورمیانه تأثیر خواهد گذاشت.

 

به گزارش نگاه هستی به نقل از Bakery and snack، کمپانی Tirayaki Agro که در سال 1965 به عنوان یک شرکت کوچک خانوادگی تاسیس شد، به یکی از بزرگترین مدیران زنجیره تامین تجارت کشاورزی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تبدیل شده و روزانه 11 هزار تن محصولات کشاورزی مانند غلات، دانههای روغنی، حبوبات و آجیل را در تاسیسات خود فراوری میکند، همچنین توزیع سالانه حدود سه میلیون تن کالاهای اساسی کشاورزی از جمله آرد، برنج، عدس و گندم به بازارهای اصلی در ترکیه، خاورمیانه و آفریقا  (MENA)  را بر عهده دارد و از طریق برنامه غذایی جهانی سازمان ملل متحد، کمکی بزرگ به امنیت غذایی میکند.

با استخدام در مناطق روستایی و تولید پول از طریق جریان صادرات، به توسعه کسبوکار و درآمدزایی مردم کمک میشود. در حالی که دفتر مرکزی Tiryaki Agro  در استانبول است، اکثر 1500 نیروی کار آن در شهرهای کوچکتر و روستایی در سراسر ترکیه استخدام میشوند. انتظار میرود تسهیلات 82/5 میلیون دلاری، اشتغال بیشتری برای مردم محلی ایجاد و به کاهش فقر، کمک بیشتری کند.

مدیر Tiryaki Agro گفت: با توجه به نقش زنجیرهای و مهم کمپانی ما در کشاورزی، ما نقشی مهم را در عرضه پایدار مواد غذایی به ترکیه، خاورمیانه و آفریقا ایفا میکنیم.

شرایط اقتصادی فعلی در ترکیه، دریافت نقدینگی بلندمدتی را که شرکتها میتوانند از بانکهای تجاری محلی یا بینالمللی دریافت کنند، محدود میکند، با این حال، FMO و Poparco از سال 2012 از Tiryaki Agro حمایت کردهاند. تسهیلات جدید تعلق گرفته به این کمپانی شامل 62/5 میلیون دلار از FMO و 20 میلیون دلار از Poparco است.

هر دو بانک با ارائه بودجه و حمایت از شرکتهایی که به ایجاد شغل و درآمد، ارائه کالاها و خدمات ضروری و مبارزه با تغییرات اقلیمی کمک میکنند، همکاری دارند. مدیر Tityaki Agro گفت: شرکای مالی ما طی سالهای گذشته برای رسیدن ما به اهداف کوتاهمدت و بلندمدت و همچنین مدیریت محیط زیست، از ما حمایت کردهاند.

مدیر صنایع کشاورزی FMO بیان کرد: ما بسیار خوشحالیم که با دادن تسهیلات، به یک رکن اصلی صنعت کشاورزی کمک میکنیم تا امنیت غذایی را در منطقه خاورمیانه حفظ کند.

مدیر بخش کشاورزی Proparcor هم گفت: باعث خرسندی ما است که از سال 2012،Tiryaki Agro ، پردازنده پیشرو در زمینه محصولات کشاورزی را که نقشی مهم در امنیت غذایی شکننده خاورمیانه دارد، حمایت میکنیم.