ارسال به دوست  نسخه چاپي 

محققان در جست‌وجوی ژن‌های مقاوم به بیماری در گندم باستانی

محققان در آمریکا در حال روی آوردن به گونه‌ای گندم وحشی برای شناسایی ژن‌های مقاوم در برابر پاتوژن‌ها و آفات هستند که در نهایت می‌توانند داخل کشور پرورش یابند.

 

 

به گزارش نگاه هستی به نقل از Worldgrain، این تحقیقات تحت رهبری دانشگاه مریلند با کمک مالی نزدیک به 800 هزار دلار از سوی موسسه ملی غذا و کشاورزی وزارت کشاورزی ایالات متحده انجام میشود.

استادیار دپارتمان علوم گیاهی، رهبری این مشارکت سه ساله در زمینه اصلاح نباتات را برعهده دارد و فعالیتهای وی در تعیین توالی ژنوم گندم در سال 2018 نیز مؤثر بوده است.

وی گفت: هدف ما این است که تا پایان این چرخه سهساله، ژنهایی بسیار منحصربهفرد را شناسایی کنیم که در برابر نزدیک به دهها پاتوژن که بر محصولات گندم در سراسر جهان تأثیر میگذارند و بیماری ایجاد میکنند، مقاوم است و امیدواریم بتوانیم این ژنهای موثر را از آینکورن، یک نوع گندم باستانی، به گندمهای مدرن و امروزی انتقال دهیم.

گندم مدرن، فاقد تنوع ژنتیکی است که برای سازگاری با تهدیدات نوظهور مانند تغییرات زیستمحیطی، آفات و بیماریها ضروری است.

این استاد علوم گیاهی و همکارانش که در 6 کشور در 4 قاره کار میکنند، آزمایشهایی را برای شناسایی ژنهایی که در برابر عوامل بیماریزا و آفات گندم ایجاد مقاومت میکنند، انجام خواهند داد سپس تیمهای تحقیقاتی به طور انتخابی گندم داخلی را با ترکیب آن ژنها پرورش میدهند. آنها همچنین برای بهبود انعطافپذیری گندم داخلی، آن را با ژنهای گندم آینکورن نیز پرورش خواهند داد.

این تیم، 282 ژنوتیپ متنوع گندم آینکورن را انتخاب کردند که دارای طیف وسیعی از ژنها هستند و ممکن است در گونههای گندم مدرن، کم شده یا کاملا از بین رفته باشد.

این استاد علوم گیاهی گفت: در انواع دیگر مطالعات، دانشمندان میتوانند ژنهایی را از گیاهان دیگر وارد گندم کنند که میدانند نتیجه مطلوب را هم فراهم خواهد کرد اما گندم اصلاحشده ژنتیکی یا GMO، در بیشتر کشورها قابل قبول نیست بنابراین ما باید راههای دیگری برای بهبود سریع گندم پیدا کنیم تا به تغذیه تقریباً 9 میلیارد نفر در جهان کمک کنیم. با این پروژه، میتوانیم این کار را سادهتر انجام دهیم.

تحقیقات در مناطق جغرافیایی گستردهتر، این امکان را ایجاد میکند تا ژنهایی را کشف کنند که در برابر بیماریها و آفتهای بومی منطقه، مقاوم است و این امر نگرانیها در خصوص ظهور بیماریهای جدید را کاهش میدهد.

در مریلند، جایی که یک بیماری قارچی به فوزاریوم (اسکاب) برای گندمکاران نگرانکننده شده است، استادیار و محققی به نام Nidhi Rawat به دنبال ژنهایی در گندم آینکورن میگردد که مقاومت در برابر این قارچ را افزایش میدهد. در همین حال، تیمی در بولیوی به دنبال ایجاد مقاومت در برابر بیماریblast ، بیماری رایج در آن کشور است که به تازگی در بنگلادش هم ظاهر شده اما در این کشور هیچگونه گندم مقاومی در برابر این بیماری وجود ندارد.