ارسال به دوست  نسخه چاپي 

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگوی اختصاصی:

مرکز پژوهش‌های غلات، کیفیت گندم را رو بهبود اعلام کرده است

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: در سال جاری، مجموعاً 5 میلیون و 780 هزار هکتار، سطح زیر کشت گندم دیم و آبی در کشور بوده است.

 

سهرابی در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار نگاه هستی بیان کرد: برآوردها حاکی از آن بود که با توجه به بازه زمانی خرید تضمینی، میزان خرید گندم از مرز 7 میلیون تن بگذرد.

وی افزود: یکی از شاخصههای کیفی گندم، رطوبت است که متوسط رطوبت گندمهای کشور 9/2 درصد، افت مفید کمتر از یک درصد و افت غیرمفید هم کمتر از یک درصد بوده است. میزان سنزدگی تا 24 هزارم درصد گزارش شده که در استانهای مختلف، متفاوت بوده است اما در مجموع در سال جاری نسبت به سال گذشته، کمتر گزارش شد.

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: با توجه به نرخ خرید تضمینی گندم، کشاورزان مبارزه بیشتری با سنزدگی داشتند و طبق گزارشها و البته نمونهبرداریهایی که از گندم در استانها داشتیم، محصول امسال دارای خواص کیفی بهتری بود.

سهرابی با اشاره به نحوه خرید تضمینی گندم گفت: خرید تضمینی گندم بر اساس دستورالعمل ابلاغی بود و در بازدیدهای میدانی، مشاهده شد که بخشی از گندمهایی که رطوبت بالایی داشتند، خریداری نمیشدند. در واقع هر گندمی که مطابق استاندارد نبود، خریداری نشد.

وی اضافه کرد: یکی از شاخصههای کیفی گندم، وزن هکتولیتر است که متوسط وزن هکتولیتر گندم 75 کیلوگرم، متوسط پروتئین گندم 12 درصد و گلوتن مرطوب گندمهای تحویلی 25 درصد بود و بر اساس آنالیز و بررسی 2 هزار نمونه گندم از کشور، رقمهای کیفیتر جایگزین رقمهای قدیمیتر شدند. مبارزه با آفات و حفظ نباتات نیز انجام شد که این اقدامات و توسعه آبیاریها، باعث شد خواص گندم روز به روز افزایش پیدا کند. بر اساس شنیدهها، کیفیت بیش از 79 درصد گندمهای تولیدی کشور، خوب تا متوسط بود و برای آن دسته از گندمهایی که کیفیت چندانی نداشتند، برنامهریزی لازم در دستور کار قرار گرفت.

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به همکاری با مؤسسه تحقیقات اصلاح منابع طبیعی اظهار کرد: بررسی نمونههای گندم در شرکت بازرگانی دولتی و مرکز پژوهشهای غلات، نشاندهنده این بود که وضعیت کیفی گندم رو به بهبود است و ما دست از تلاش برنخواهیم داشت.

سهرابی در پایان به اقدامات وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: اولین اقدام، اقتصادی کردن تولید گندم بود که با مصوبه هیأت دولت مبنی بر افزایش قیمت گندم، تولید کیفی و کمی گندم مدیریت شد. کاهش 45 درصدی قیمت کودها نیز در سال آینده در دستور کار قرار خواهد گرفت و اقدام آخر، توسعه کشاورزی قراردادی است که در سطح منابع کشت آبی، دو میلیون هکتار به این امر تعلق گرفته است و امیدواریم با این اقدامات، به خودکفایی پایدار در گندم دست یابیم.

 

خبرنگار: ساناز مرادیان عنبران