ارسال به دوست  نسخه چاپي 

گزارش شورای بین‌‌المللی غلات (IGC) حاکی از روند رو به رشد تولید در جهان است

کل تولید غلات و ذخایر سال 2023-2022 در آخرین گزارش بازار غلات IGC که در 22 سپتامبر (31 شهریورماه) منتشر شد، صعودی بود و افزایش تولید جهانی گندم و جو، بیش از میزان لازم برای جبران کاهش تولید ذرت اعلام شد.

 

به گزارش نگاه هستی به نقل از Worldgrain، شورای بینالمللی غلات کل تولید غلات را 2/256 میلیارد تن پیشبینی میکند که از 2/248 میلیارد تن در ماه اوت بیشتر است اما همچنان 2 درصد کمتر از مجموع 2/291 میلیارد تن در سال گذشته است.

این شورا کاهش سالانه در تولید ذرت (51 میلیون تن کاهش) و سورگوم (2 میلیون تن کاهش) و همچنین افزاش تولید گندم (10 میلیون افزایش) و جو (3 میلیون تن افزایش) را پیشبینی میکند.

در عین حال، IGC پیشبینی میکند مصرف کل غلات برای اولین بار از سال 2016-2015 به بعد کاهش یابد که دلیل آن کاهش یک درصدی تقاضا برای ذرت خوراکی نسبت به سال قبل است. این در حالی است که پیشبینی میشود رشد مصرف مواد غذایی نیز کندتر از میانگین باشد.

IGC  اعلام کرد که با این حال، به دلیل کاهش شدید عرضه، پیشبینی میشود مجموع ذخایر نهایی با کاهش 3 درصدی نسبت به سال قبل، به 587 میلیون تن برسد.

چشمانداز تولید سویا در سال 2023-2022 صعودی است، به طوری که IGC رشد 10 درصدی را نسبت به سال قبل، با رکورد 387 میلیون تن پیشبینی کرده است. 

به گفته این شورا، در حالی که پیشبینی میشود افزایش سطح زیر کشت به قوت خود باقی باشد، بازده تولید کلی به آمریکای جنوبی بهویژه برزیل و پاراگوئه پس از بازده ضعیف فصل قبل، بستگی دارد. پس از رکورد تولید در سال  2022-2021، پیشبینی میشود که تولید جهانی برنج با کاهش 2 درصدی به 508 میلیون تن برسد که متأثر از تولید کمتر در آسیا از جمله در هند است.

در پی افزایش شاخص گندم، ذرت و برنج، شاخص غلات و دانههای روغنی IGC که قیمت این محصولات را اندازهگیری میکند، در طول پنج هفته، 2 درصد افزایش یافته و نسبت به سال  2022-2021 نیز 11 درصد افزایش یافته است.