ارسال به دوست  نسخه چاپي 

تعيين متولي نان، انگيزه‌اي براي نانوايان است

نانوايان معترض از مشکلات نانواخانه و مردم هم به دنبال نان باکيفيت هستند در اين ميان اما مسئول مشخصي براي نان ديده نمي‌شود و اين گله‌اي است که بسياري از نانوايان در اين باره دارند. بارها بر سر اين موضوع گفتيم و نوشتيم اما لازم است که براي نان متولي واحدي ايجاد شود.

 

نماينده مردم نهاوند گفت: نان در کشور متولي ندارد و اين مقوله مهم ميان فرمانداري استانها و ادارات غله سرگردان است.

جمالي در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستي بيان کرد: در اين ميان نياز است دستگاهي متولي براي توزيع باکيفيت و نظارت بر نان ايجاد شود. در شرايط فعلي براي نانواييها بايد انگيزه ايجاد کرد و داشتن متولي در اين صنف، ميتواند شرايط را رو به بهبود تغيير دهد.

موسوي لارگاني، عضو کميسيون اقتصادي مجلس نيز با تأکيد بر لزوم داشتن متولي نان در کشور گفت: در کشور ما بارها در مورد نان تصميماتي گرفته و وعدههايي داده شده که به مرحله اجرا نرسيده است.

وي افزود: زماني، علت نهايي پايين بودن کيفيت نان را ارزان بودن آرد اعلام کردند و به همين دليل به دنبال کيفيت نبوده و بيشتر خواهان درآمدزايي بودند اما در پي اين شرايط، افزايش قيمت آرد مطرح شد تا از سوءاستفادهها جلوگيري شود.

اين نماينده مجلس تأکيد کرد: با افزايش قيمت آرد و نان، شاهد بهبود کيفيت نان شديم اما وزارتخانه متبوع، آنچنان که بايد در قبال موضوع نان مسئوليت ندارد. اکنون که وزارتخانه صمت متولي نان شده، بايد بخش خاصي را به عنوان ناظر بر توليد نان و وضعيت آن، تعيين کند تا ناني که همه اقشار جامعه از آن استفاده ميکنند، باکيفيت در اختيارشان قرار بگيرد.

مازني، عضو کميسيون فرهنگي مجلس هم درباره ضرورت تعيين متولي نان در کشور گفت: درباره برخي موضوعات در کشور، دستگاههاي مختلف صاحبنظر هستند اما اين تجربه در موضوعات مختلف، عملاً با شکست مواجه شده است. در دنيا چنين وضعيتي رايج نيست و درباره يک موضوع خاص، تنها يک دستگاه پاسخگو است لذا ما نياز به اصلاح ساختار داريم. درست است که نان فرابخشي است و بخشهاي مختلف درباره آن نظر ميدهند اما با توجه به اينکه نان با سلامت مردم سروکار دارد، نبايد بين دستگاههاي مختلف بلاتکليف بماند و نياز است که مديريت متمرکزي در اين راستا ايجاد شود.

وي تأکيد کرد: اميدوارم با مساعدت دولت بتوانيم متولي متمرکزي براي نان کشور داشته باشيم و ديگر ارگانها به عنوان همکار فعاليت خود را ادامه دهند.