ارسال به دوست  نسخه چاپي 

بندر اميرآباد نقطه قوت در رونق اقتصادي

بندر اميرآباد به علت برخورداري از موقعيت استراتژيک، ظرفيت قابل توجهي در مراودات تجاري با کشورهاي همسايه دارد و دروازه جديد اقتصادي است به طوري که با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي آن، مي‌توانيم بازار خوبي را براي کشور ايجاد کنيم. بنابراين اين بندر به لحاظ ويژگي‌ها و موقعيت‌هاي خاصي که در صنايع مختلف دارد، مي‌تواند شاهراهي براي گشايش گره مشکلات اقتصادي ايران باشد.

 

در همين راستا شريعتنژاد،نماينده تنکابن درباره بندر اميرآباد اظهار کرد: بندر اميرآباد يکي از پتانسيلهاي قوي در کشور و يکي از نقاط قوت استان است و ميتوان اميدوار بود در آينده،کارايي ويژهاي داشته باشد.

در ادامه عليمحمد شاعري، عضو کميسيون کشاورزي و نماينده مردم بهشهر در مجلس شوراي اسلامي گفت: بندر اميرآباد به علت اشتغالزايي، ميتواند توسعه استان مازندران را در پي داشته و محروميتزدايي کند.

وي افزود: بندر اميرآباد، شاخصهاي مناسبي را براي محقق شدن منطقه آزاد دارد و از بالاترين ظرفيت در کل شمال ايران براي تبديل شدن به منطقه آزاد برخوردار است.

اسدا... قرهخاني، نماينده مردم عليآباد کتول هم درباره نقش و پتانسيل بندر اميرآباد در کشور گفت: بندر اميرآباد، برندي براي صادرات کشور است و ميتوانيم با استفاده از پتانسيلهاي اين بندر و با توجه به موقعيت استراتژيک، در راستاي تحقق فرصتهاي اقتصادي، بهره لازم را ببريم و بايد گفت اين بندر، زمينه صادرات تجاري با کشورهاي همسايه را فراهم ميکند.

 نياز آذري نماينده مردم بابل در مجلس گفت: بندر اميرآباد، بندري است که تواناييهاي بالقوه دارد و نقاط قوت آن، بايد تقويت شود.از پانسيل بندر ويژه امير اباد بايد بيش از گذشته استفاده کنيم اين بندر موقعيت ها و فرصت هايي را براي کشور از بعد اقتصادي فراهم خواهد کرد.

نماينده مردم بابل افزود: استان مازندران در حوزه هاي مختلفي توانايي توليد و رو نق بخش اقتصادي را دارد.

يوسفيان ملا در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستي گفت: بسياري از توانمنديهاي موجود در کشور بايد تقويت شود. اين بندر ميتواند شرايطي را ايجاد کند. بندر اميرآباد از نظر پهلو گرفتن کشتي، عمق آب و توانايي و پتانسيلهايي که در زمينههاي گوناگون براي کشور دارد، بينظير است اما بايد از توانايي اين بندر بيشتر استفاده کرد و اگر کارايي آن تقويت شود، يکي از بندرهاي مهم در کشور است.

وي ادامه داد: بايد اجازه داد تا از فرصت هايي  که در کشور براي تعالي اقتصادي وجود دارد بهره گرفت . بندر امير آباد مي تواند آينده اقتصادي کشور را بهبود کرده و از سوي ديگر الگويي براي ساير بنادر در کشور باشد.