ارسال به دوست  نسخه چاپي 

کووید 19 و تاثیر آن، از مزرعه تا سفره‌های غذا

به گزارش نگاه هستی و به نقل از ورد گرین، همزمان با شیوع ویروس کرونا (کووید 19) در جهان، هر گام درست در صنعت کشاورزی و زنجیره تامین، گامی است در جهت ایمنی کارمندان و مصرف‌کنندگان و در عین حال تأمین تجهیزات، خدمات، محصولات و غذا.

ویروس کرونای جدید که برای اولین بار اواخر سال 2019 در چین دیده شد، حالا به حدود 200 کشور گسترش پیدا کرده و تعداد مبتلایان جدید همواره در حال افزایش است.

در ایالات متحده آمریکا که تا زمان نوشتن این مطلب، بیشترین آمار مبتلایان را داشته است، صنعت کشاورزی به صنعتی بسیار مهم تبدیل شده که به تجارتها اجازه میدهد علیرغم محدودیتهای فعلی، همچنان به کار خود ادامه دهند. بیشتر تجارتهای کشاورزی در ایالات متحده و سایر کشورها، اذعان میکنند که فعالیتهای بهداشتی خود را نسبت به قبل افزایش داده و در حال کسب اطمینان از کارایی مناسب کارخانهشان هستند. آسیابانان جهان شاهد این موضوع هستند که با ادامه قرنطینه، نیاز به آرد افزایش پیدا کرده و برخی مصرفکنندگان شروع به ذخیره آرد و دیگر محصولات بر پایه غلات میکنند. آسیابانان در کشورهای مختلف جهان اعلام کردهاند که برای تولید آرد کافی، به صورت مداوم کار میکنند اما نگران تاثیر بسته شدن مرزها و قرنطینه روی تامین مواد اولیه مورد نیازشان هستند.

بیشتر تجارتهای کشاورزی با سختتر کردن اصول بهداشتی به کار خود ادامه میدهند. تأمینکنندگان تجهیزات و خدمات، حتی آنهایی که در دوردستترین نقاط جهان هستند به کار خود به بهترین نحو ممکن ادامه میدهند حتی با وجود اینکه بعضی از آنها نیروی کارشان کاهش یافته است. در صنعت کشاورزی اما مساله لجیستیک نیز نگرانکننده است.

 

لجیستیک

در حالی که تاثیر ویروس، گسترده و متنوع است، یکی از نگرانیهای کلیدی در جهان برای صنعت کشاورزی، موضوع لجیستیک است. Scott Irwin، اقتصاددان دانشگاه ایلینویس بیان میکند: ما در حال حاضر شاهد هستیم که بعضی بندرها برای مثال در آرژانتین و برزیل، با کاهش فعالیت روبهرو شدهاند زیرا کارگران نمیخواهند به دلیل ترسی که از بیماری دارند، کار خود را در این شرایط ادامه دهند. در دو شهر اصلی در برزیل دستور توقف حمل غلات داده شده تا جلوی گسترش ویروس گرفته شود.

تاجران غلات، شامل Cargill، Louis Dreyfus و COFCO در حال گفتوگو در خصوص یک قرارداد بودند تا برای 10 روز با این دستورالعمل خود را همگام سازند. نگرانی عمده برای بسیاری از کارخانههای آسیاب در اتحادیه اروپا، این است که کارگران و کارمندان چگونه باید به محل کار خود بروند زیرا بسیاری از کارگران از کشورهای دیگر هستند. علاوه بر این، کارگران مهاجر، نقش مهمی را در کشاورزی و دیگر بخشهای زنجیره تامین بازی میکنند. ترس در مورد توقف طولانیمدت کامیونها در مرزها هم وجود دارد و سران اتحادیه در مورد خطوط مخصوص وسایل نقلیه تحویل مواد اولیه در مرزها به صحبت پرداختهاند.

مطمئنا اولویت زنجیره غذایی نیز همگام شدن با دستورالعملهای ملی و بینالمللی است تا جلوی گسترش این ویروس و بیمار شدن کارمندان، تامینکنندگان و مشتریان گرفته شود. مدیران این حوزه بیان میکنند که همه کارهای لازم را انجام میدهند تا جلوی اختلال در زنجیره تامین گرفته شود و آنها بتوانند به تامین کشاورزان، صنعت غذا و پردازشگران خوراک دام ادامه دهند. هرچه این محدودیتها بیشتر میشود، ریسک کمبود در کمپانیهای غذا هم بیشتر شده و بدین ترتیب دسترسی عموم به غذا، به موضوعی چالشبرانگیز تبدیل میشود. انجمن ملی آسیابانان بریتانیا و ایرلند (NABIM) بیان کرده است: ما به ذخایر ثابتی از گندم برای ارسال به آسیابها و در نهایت تامین آرد برای نانواییها نیاز داریم بدین ترتیب، وجود افراد کلیدی شامل آسیابانان، مهندسان و رانندگان ضروری است، همچنین باید در مورد ساعت کاری آنها انعطاف ایجاد کرده و سوخت و الکتریسیته را نیز برای آنها به صورت اولویتی تامین کنیم.

PHILIPE Mitko، رئیس COCERAL میگوید: در روزهای قبل، خرابیهایی را در زنجیره تامین شاهد بودیم و بسیار در مورد آینده نگرانیم زیرا این ویروس در حال انتشار است. اتحادیه اروپا باید سلامت کسانی را که در این زنجیره کار میکنند، حفظ کند تا مطمئن شود که زنجیره غذایی با توقف روبهرو نخواهد شد.

 

صنعت آسیابانی

آسیابانان اروپا به سختی کار میکنند تا آرد مورد نیاز خردهفروشیها و تولیدکنندگان نان، پاستا و دیگر محصولات بر پایه غلات را تامین کنند. Laurent Reverdy، مسئول انجمن آسیابانان اروپا در مصاحبهای با ورد گرین در 17 ماه مارس بیان کرد: تا کنون، هیچ کارخانه آسیابی اعلام نکرده که به دلیل نبود کارمند یا هر چیز دیگری بسته شده است. ما متوجه هستیم که همه آسیابانان سرشان شلوغ است و فروش آرد و نان بسیار افزایش یافته، به همین دلیل همه کارخانههای مرتبط با بخش غلات و آرد بیشتر از حالت نرمال فعالیت میکنند تا نیازهای رو به رشد را تامین نمایند. این مهم است که همه کشورها ضرورت تداوم کار در بخش تولید غذا را درک کنند و بدانند که تجارت در زمینه غلات و مواد دیگر مانند بستهبندی محصولات تولید شده، بسیار اهمیت دارد.

مشکلاتی در مورد وضعیت تامین مواد اولیه برای کارخانههای آرد در فرانسه اعلام شده و پردازشگران در تلاشند تا در سریعترین زمان ممکن، مواد اولیه را دریافت کنند. در لهستان حداقل 9 خریدار از خرید غلات کشاورزان امتناع ورزیدند. در چین گروه Wudeli که بزرگترین گروه آسیابانی در جهان است، شرایط سخت تولید را تجربه میکند. تولیدکنندگان آرد ایالات متحده در ماه مارس شبانهروزی در حال کار بودند تا در پاسخ به افزایش خرید مصرفکنندگان از قفسههای فروشگاهها، زنجیره تامین را به خوبی پشتیبانی کنند. به نظر میرسد که در همه جای جهان، تولیدکنندگان آرد تمام روز کار میکنند تا زنجیره تامین متصل باقی بماند.

بیشتر تجارتهای کشاورزی جهان بیان کردهاند مدام در حال فراهم آوردن سرویسهای ضروری شامل تحویل غذا، خوراک دام و مواد اولیه هستند و در مورد سلامت کارمندانشان نیز اطمینان کسب میکنند. آنها میدانند که سیستم غذای جهان به هم وابسته است. کمپانیها مختلف در جهان راههای گوناگونی را برای مانیتورینگ پروسه تولید و همچنین برقراری ارتباط با کارمندان و مشتریانشان انتخاب کردهاند تا موقعیت تولید و عرضه از بین نرود. علاوه بر این، کمپانیهای تامینکننده تجهیزات برای صنایع غلات و آرد نیز بیان کردهاند که به تولید خود در طول این دوران ادامه میدهند و همچنین در تلاش هستند تا کارمندان و مشتریانشان را ایمن نگه دارند.