ارسال به دوست  نسخه چاپي 

بازديد معاون وزير صمت و هيأت همراه از کارخانه‌هاي آرد سيستان و بلوچستان

سه‌شنبه سوم تيرماه سال جاري دکتر يزدان سيف معاون وزير صمت، دکتر حيدري عضو هيأت مديره شرکت بازرگاني دولتي و هيأت همراه از اداره کل غله و صنايع بخش خصوصي استان سيستان و بلوچستان بازديد نمودند.

 

در اين بازديد دکتر سيف با اشاره به اينکه نان قوت اصلي مردم است، بر لزوم توليد کيفيتمحور آرد از سوي صنايع آردسازي استان تأکيد کرد و افزود: با توجه به پتانسيل صنايع آردسازي استان، انتظار ميرود محصولي روانه خبازي شود که در نتيجه نان مأکول در سفره خانوادهها قرار گيرد.

اين مقام مسئول ضمن تقدير از مديران آردساز استان جهت بهرهگيري از تکنولوژي روز اظهار کرد: آرد يک کالاي استراتژيک براي هر کشور محسوب ميشود و اگر صادرکنندهاي قصد صادرات و خروج اين محصول را داشته باشد، از محل ورود موقت ميتواند اقدام نمايد.

در ادامه محمد خدابخشي به توان توليد کيفي کارخانههاي استان با استفاده از تکنولوژي روز دنيا اشاره نمود و گفت: مشکلي که کارخانهها در حال حاضر دارند، فعال نبودن ظرفيت اسميشان است. کارخانههاي آرد استان هم اکنون از 30 درصد ظرفيت خود استفاده ميکنند.

رئيس انجمن صنفي خواستار صدور مجوزهاي لازم در جهت صادرات آرد به کشورهاي همسايه از معاون وزير شد و افزود: نان استان سيستان و بلوچستان در سطح کشور رتبه اول را دارند و باکيفيتترين نان را داريم و استان سيستان و بلوچستان از اولين استانهايي است که جوش شيرين را از برنامه غذايي مردم حذف نمودند.

در پايان جلسه از سوي انجمن صنفي کارخانههاي آرد استان، لوح تقديري به پاس زحمات و حمايتهاي بيدريغ دکتر سيف، مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي ايران، تهيه و به وي اعطا گرديد.

شايان ذکر است در اين بازديد، مهندس عبدلي مديرکل دفتر فني و مهندسي GTC و مهندس گنجعلي مديرکل غله و خدمات بازرگاني استان سيستان و بلوچستان حضور داشتند