ارسال به دوست  نسخه چاپي 

بازديد مديرکل غله استان تهران و هيأت همراه از کارخانه‌هاي باسابقه و قديمي استان تهران و ورامين

عباس ارشدي مديرکل غله و خدمات بازرگاني استان تهران، عليرضا اصغرزاده مشاور معاون وزير صمت و مدير حراست مرکزي شرکت بازرگاني دولتي ايران و هيأت همراه از کارخانه‌هاي آرد داراي قدمت در جنوب تهران بازديد نمودند.

 

هدف از اين بازديد، آگاهي از وضعيت کم و کيف توليد در واحدهاي صنعتي و چارهانديشي جهت رفع مشکلات و در نهايت ارتقاء سلامت و کيفيت آرد بود.

گفتني است در اين بازديد حضوري علاوه بر ارائه گزارش از سوي مديران کنترل کيفي و بازرگاني، عملکرد واحدهاي صنعتي مورد بررسي قرار گرفت.

به گفته عباس ارشدي، مديرکل غله استان تهران، در اين بازديدها عملکرد واحدهاي صنعتي با توجه به مشاهدات عيني و اطلاعات موجود در مديريتهاي مختلف شرکت مورد بررسي قرار ميگيرد و از اهرمهاي تشويقي جهت ايجاد انگيزه براي واحدهايي که عملکرد قابل قبولي دارند، استفاده خواهد شد. همچنين واحدهايي که معيارهاي کيفي و استاندارد را ناديده بگيرند نيز مشمول اهرمهاي تنبيهي از جمله کاهش سهميه خواهند شد. شايان ذکر است در جريان اين بازديدها، مديرکل غله استان تهران و هيأت همراه از خطوط توليد، آزمايشگاه و سيلوي آرد و گندم واحدهاي صنعتي ديدن کردند.