ارسال به دوست  نسخه چاپي 

آکادمی، لازمه آموزش نانوایان

«نان فانتزي» و «نان باگت»، واژه‌هايي هستند که نسل به نسل شنيده شده‌اند. به تدريج در اين صنف تحول ايجاد شد و ما امروز شاهد آموزش‌هايي در اين حوزه هستيم که به تلاش‌هايي براي افزايش کيفيت منجر شده است.

 

 

رايزني و ارتباط با آکادمي نان آلمان نيز در نهايت منجر به ايجاد رقابت و کيفيت در ميان نانوايان حجيم و نيمهحجيم شده است. در چند سال گذشته، اتحاديه نانوايان حجيم و نيمهحجيم اقدام به آموزش نانوايان اين صنف کرده است؛ آموزشي که در نهايت توانست منجر به ايجاد رقابت در صنف نانوايان حجيم و نيمهحجيم شود. تأثيري که آموزش در آکادمي ملي نان آلمان داشت، در بسياري از نانواييهاي حجيم و نيمهحجيم تهران قابل مشاهده است.

اتحاديه نانوايان حجيم و نيمهحجيم طبق همکاري با آکادمي نان آلمان سالانه شماري از نانوايان خود را براي آموزش به اين کشور فرستاده تا بتوانند از آخرين و بهروزترين اطلاعات، از تکنولوژي گرفته تا پخت نان، مطلع شوند. در اين چند سال، تجربه آموزش نانوايان ايراني در آلمان براي اعضاي اين صنف بسيار سودمند بوده و تأثير آن در کيفيت نان مشهود است. اما در کنار اين موضوع با راهاندازي کلاسهاي آموزشي اتحاديه نانوايان حجيم و نيمهحجيم، ميتوان اميدوار بود که اين بار با بهرهگيري از دانش مربيان ايراني در کنار مربياني از کشورهاي اروپايي، آموزش نانوايان حجيم و نيمهحجيم رنگ ديگري به خود گيرد.