ارسال به دوست  نسخه چاپي 

آسیابان خوب، نانوای خوب

رضايت مشتريان از توليد نان حجيم و نيمه‌حجيم/ تأثير صد درصدي آرد تابان بر کيفيت نان

محرابي، يکي از قديمي‌ترين نانوايان صنف حجيم و نيمه‌حجيم و مدير يک واحد نانوايي در منطقه کريم‌خان تهران است.

 

اين نانوا در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستي گفت: نان اين واحد نانوايي مناسب براي دستگاه گوارش است ضمن آنکه در اين واحد نانوايي، نان بدون افزودني توليد ميشود.

وي افزود: نحوه توليد نان بدون افزودني را در آکادمي نان به همکاران هم آموزش خواهم داد چراکه توليد نان باکيفيت بر شمار مشتريانم افزوده و خدا را شکر تا کنون راضي هستم.

محرابي با اشاره به تنوع نان در اين نانوايي اظهار کرد: تنوع نان در اين واحد نانوايي به نحوي است که براي هر نوع ذائقهاي نان توليد ميشود.

وي درباره کيفيت آرد در اين واحد نانوايي تصريح کرد: از آرد تابان آرد خريداري ميکنيم زيرا ويژگي و کيفيت آرد اين کارخانه به گونهاي است که مشتري ميتواند به آنها اعتماد کند. در واقع کيفيت آرد صد درصد بر توليد نان مؤثر خواهد بود و آبخوري آرد تابان مطلوب است و از سوي ديگر مشتريمدار هستند و همواره پس از تحويل آرد، کيفيت خدمات خود را پيگيري ميکنند.

محرابي در پايان گفت: نقش اتحاديه نانوايان حجيم و نيمهحجيم در توليد و تنوع نان، مطلوب است اما نکتهاي که بايد به آن توجه شود، نرخ واحدهاي نانوايي کارگاهي است تا نان با نرخ ارزان ارسال نکنند، ما براي گرانفروشي راه حل داريم اما متأسفانه براي ارزانفروشي راهکار نداريم.