ارسال به دوست  نسخه چاپي 

رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرري:

خواسته‌هاي نانوايان را مي‌دانيم

رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرري گفت: نانوايان يکي از صنوفي هستند که مسائل و مشکلات آن‌ها را رصد مي‌کنيم.

 

احمدي در گفتوگوي اختصاصي با خبرنگار نگاه هستي بيان کرد: يکي از مهمترين مشکلات نانوايان، موضوع جمعيت و تعداد واحدهاي نانوايي است که اين قشر معتقدند بر اساس جمعيت، تعداد نانواييها اندک است و اين در حالي است که دولت احداث نانوايي جديد را ممنوع اعلام کرده است.

وي با اشاره به اينکه کيفيت گندم در اين منطقه مطلوب است، اظهار کرد: يکي از مواردي که نانوايان خواستار رسيدگي به آن هستند، بهرهگيري از گندم منطقه شهرري است که متأسفانه نانوايان خود شهرري از آن استفاده نکرده و اين گندم به استانهاي ديگر ارسال ميشود.

احمدي افزود: اجارهبهاي واحدهاي نانوايي هم در شرايط کرونا به معضلي براي اين قشر تبديل شده که با ما در ميان ميگذارند و خواستار روشي براي کاهش مشکلات هستند.

رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرري در بخش بعدي گفتههاي خويش با اشاره به آمار بازديد از واحدهاي خبازي در سه ماه پايان سال اظهار کرد: تا کنون 837 مورد بازرسي از واحدهاي نانوايي داشتهايم که در اين ميان، شماري هم تخلف داشتهاند.

احمدي در پايان گفت: تا کنون دو جلسه کارگروه آرد و نان در محل فرمانداري اين شهر برگزار شده که در آن مشکلات نانوايان مطرح شده و به آنها رسيدگي ميشود.