ارسال به دوست  نسخه چاپي 

نايب رئيس اول اتحاديه نانوايان شهرري:

درجه‌بندي کارخانه‌هاي آرد، کمک بزرگي به نانوايان است

نايب رئيس اول اتحاديه نانوايان شهرري گفت: آرد 15 درصد براي پخت نان لواش و تافتون، نانوايان را با مشکل مواجه کرده است.

 

 مجيد رنجگر در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستي بيان کرد: وقتي نان با آرد 15 درصد پخت ميشود، به طور طبيعي کيفيت دستخوش تغيير شده و ماندگاري نان کاهش پيدا ميکند.

وي با اشاره به اينکه آرد سبوسدار بر افزايش کيفيت نان اثرگذار است، اظهار کرد: اگر آردي که به نانوايان داده ميشود، کيفيت آردهاي چند دهه گذشته را داشت، نانوا ميتوانست نان با همان کيفيت ثابت توليد کند اما اکنون در کارخانهها انواع افزودنيها به آرد اضافه ميشود بنابراين پخت نان با مشکل مواجه خواهد شد.

رنجگر افزود: اکنون اگر نان خشک يا سفت است، به دليل نوسان کيفيت آرد در تابستان است.

نايب رئيس اتحاديه نانوايان شهرري با اشاره به اينکه نانوايان همه تلاش خود را در توليد نان باکيفيت به کار ميگيرند، تصريح کرد: نانوايان با استفاده از خميرمايه در تلاش هستند تا نان باکيفيت توليد کرده و رضايت مشتري را جلب نمايند.

رنجگر در پايان گفت: از دولت خواستاريم تا با درجهبندي کارخانههاي آرد، سهميه واحدهاي توليدکننده آرد باکيفيت را افزايش دهد تا نانوا بتواند ضمن روشن نگه داشتن چراغ نانوايي خويش نان باکيفيت توليد کند.