ارسال به دوست  نسخه چاپي 

مدير فروش آرد اطلس:

تخفيف کرايه حمل براي مشتريان کارخانه قائل مي‌شويم

حسن ابراهيمي، يکي از مديران پيشکسوت سازمان غله در سال‌هاي دور است که چند سالي است با کارخانه آرد اطلس همکاري مي‌کند.

 

 

وي با توجه به اينکه از تجربيات قابل توجهي برخوردار است، درباره مسئوليت خود در اين کارخانه گفت: به عنوان مدير فروش در کارخانه آرد اطلس فعاليت ميکنم و متوجه شدهام آنچه نانوا را جذب ميکند، کيفيت آرد است. نانوايان اصطلاحي دارند که بر اساس آن ميگويند «بهترين آزمايشگاه ما تنور ما است»، به اين معني که آرد بايد از هر لحاظ مناسب پخت باشد که در اصطلاح ميگويند «دخل برگردان» نانوا، بالا است.

مديرفروش آرد اطلس با تأکيد بر اين که آرد اين کارخانه در ساعتهاي اوليه در سامانه به فروش ميرسد، اظهار کرد: تکنولوژي مطلوب دستگاهها، اختلاط مناسب و توجه به سليقه مشتري، موجب شده که آرد اين کارخانه در سامانه به سرعت به فروش برسد.

ابراهيمي ادامه داد: اکنون آرد اين کارخانه از کيفيت قابل ملاحظهاي برخوردار است و مؤيد اين مطلب، صدور سريع آرد در سامانه است.

وي با اشاره به خدماترساني به مشتريان بيان کرد: نانواياني که خريد آردشان از اين کارخانه، قابل توجه باشد، از تخفيف کرايه حمل برخوردار ميشوند.

مدير فروش کارخانه آرد اطلس در پايان گفت: بيش از 98 درصد از مشتريان از آرد اين کارخانه رضايت دارند و ما ضمن آنکه از مشتريان نظرسنجي ميکنيم، به نانوايان تازهکار نيز اطلاعرساني ميکنيم تا بتوانند نان باکيفيتتري توليد کنند. نانوا در نهايت به دنبال سود اقتصادي است و ما به اين موضوع توجه ميکنيم.