ارسال به دوست  نسخه چاپي 

مسئول کنترل کيفي کارخانه آرد اطلس:

آرد مرحله به مرحله آزمايش مي‌شود/ با نانوايان در تعامل کامل هستيم

مسئول کنترل کيفي کارخانه آرد اطلس تهران گفت: آرد محصولي استراتژيک است و شايد مردم از تهيه بسياري از محصولات صرف نظر کنند اما نان محصولي است که سر سفره از اهميت ويژه‌اي برخوردار بوده و حذف نمي‌شود.

 

مهندس رضواني در گفتوگو با خبرنگار نگاه هستي بيان کرد: از آنجا که نان اهميت ويژهاي دارد بنابراين کارخانههاي آرد تحت نظارت سازمانها و ارگانهاي مربوطه هستند به ويژه اداره کل غله تهران که در کنار وزارت بهداشت و سازمان ملي استاندارد، بر نحوه فعاليت کارخانههاي آرد نظارت ويژهاي دارد.

وي افزود: گندم در کشور ما تحت شرايط خاصي توليد ميشود و مصرف نان در کشور به قدري زياد است که ما هميشه نيازمند گندم مرغوب هستيم. در سال گذشته کشور سيل را تجربه کرد و همين موضوع، کشور را از نظر تأمين گندم با مشکل مواجه نمود که همه اين موارد نيازمند توجه ويژه است البته ما در کارخانه آرد اطلس تهران، مانع نوسان کيفيت آرد ميشويم و با اختلاط واريتههاي مختلف، آرد مطلوب توليد کرده و در نهايت آردي ايمن در اختيار نانوايان ميگذاريم که از کيفيت آن مطمئن هستيم.

به گفته رضواني، آرد توليدي کارخانه آرد اطلس تهران با استاندارد ملي مطابقت دارد و در اين کارخانه به اين نکته توجه قابل ملاحظهاي ميشود.

مسئول کنترل کيفي کارخانه آرد اطلس تهران در ادامه با اشاره به تنوع توليد آرد در اين کارخانه اظهار کرد: از آنجا که در اين کارخانه براي انواع نانها آرد توليد ميکنيم بنابراين نهايت تلاش خود را به کار ميبنديم تا مطابق با استاندارد ملي به توليد آرد بپردازيم.

رضواني در بخش بعدي گفتههاي خويش درباره تعامل با نانوايان گفت: البته که بسياري از نانوايان، باتجربه هستند اما بسياري از نانوايان هم هستند که نياز به اطلاعاتي درباره گلوتن، پروتئين و ايندکس آرد دارند که ما اين اطلاعات را در اختيار آنها قرار ميدهيم. اگر مشتريان نانوايان بيشتر شوند، به نفع کارخانه آرد اطلس است پس ما از تجربيات نانوايان به عنوان نمايندگان کارخانه آرد اطلس بهره ميبريم.